Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/11, Quận ủy Tân Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” tại quận Tân Phú. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Hưng Quốc Bảo...

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, toàn Đảng bộ quận thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, vị trí và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, đồng thời, tạo được ý thức về sưu tầm, biên soạn lịch sử tại địa phương và tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng lòng yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Quận luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, qua đó, bồi dưỡng ý chí và truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tự hào về địa phương, phát huy khối đại đoàn kết, khắc phục khó khăn và tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua hành động cách mạng... đồng thời, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử Đảng trên không gian mạng, góp phần giữ vững chính trị tư tưởng, gìn giữ các giá trị truyền thống và góp phần cho quận đạt được những thành tựu trong thời gian qua, tăng trưởng kinh tế với tốc độ khá cao và ổn định, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong quận.

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Võ Văn Thành tặng giấy khen cho các tập thể tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Võ Văn Thành tặng giấy khen cho các tập thể tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo biểu dương những thành quả về công tác nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền, giáo dục lịch sử của Đảng bộ quận và 11 phường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW tại đơn vị; cụ thể, lãnh đạo hoàn thành công tác biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ quận giai đoạn 2010 - 2023 và xuất bản, in ấn, phát hành nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận; đồng thời, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng ta và lịch sử truyền thống của địa phương trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần vào mục tiêu phát triển quận nhà ngày càng hiện đại, văn minh, nghĩa tình; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng về lịch sử Đảng, truyền thống hào hùng của dân tộc, thành tựu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm thất bại các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.

Dịp này, Hội nghị trao khen thưởng 15 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW tại quận Tân Phú.

Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo