Thứ Ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức, lề lối làm việc của từng cấp ủy, các cơ quan tham mưu

Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 3/1, Quận ủy quận Tân Phú đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Hoàn thành và vượt 26/32 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng cho biết, vượt qua những khó khăn, thách thức, với ý chí quyết tâm và tinh thần thích ứng, chủ động, quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận, bám sát chủ đề xây dựng Đảng năm 2022.

Qua công tác lãnh đạo thường xuyên, thống nhất ý chí trong tập thể lãnh đạo Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng bộ quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều giải pháp và phương thức lãnh đạo cụ thể, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, góp phần phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, bộ máy hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Chất lượng hoạt động và công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng lên. Công tác cải cách tư pháp, thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Nhận thức và hiệu quả của công tác dân vận có nhiều chuyển biến. Đồng thời chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Báo cáo của Quận ủy quận Tân Phú cũng nhấn mạnh, trong năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU của Quận ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2022; đã hoàn thành và vượt 26/32 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực.

Một trong những kết quả nổi bật là Quận ủy quận Tân Phú lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; chủ động quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng quan tâm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực. Qua đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đơn vị, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội được tăng cường, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị trên địa bàn quận.

Cùng với đó, Quận ủy quận Tân Phú đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương; kinh tế quận tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ.

Rà soát, đánh giá sâu, kỹ kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú đã đạt được trong năm 2022, góp phần vào thành công chung của TP. Trong đó, về công tác Đảng, quận Tân Phú đã kết nạp được 240 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu). Về kinh tế, thu ngân sách đạt 126,66% so với chỉ tiêu năm; có 3.341 đơn vị doanh nghiệp và 3.184 hộ kinh doanh thành lập mới; giải ngân nguồn vốn ngân sách TP đạt 90,21%;…

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị, tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Phú và từng đồng chí Ủy viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đối với phần việc còn chưa an tâm, những chỉ tiêu không đạt trong năm 2022, những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, người dân còn phản ánh, kiến nghị... tiếp tục bàn giải pháp tổ chức thực hiện, kịp thời đeo bám kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và định hướng cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Dương Ngọc Hải lưu ý, Đảng bộ quận Tân Phú cần làm tốt công tác tư tưởng, tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận năm 2023 ngay từ năm đầu. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” để định hướng nội dung hoạt động trong năm 2023.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Chi, Đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá sâu, kỹ kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết trên tinh thần “nhìn thẳng sự thật và đánh giá đúng, thực chất” để chỉ rõ hạn chế, tìm ra nguyên nhân, bàn giải pháp để thực hiện.

Đối với công tác kiểm tra giám sát, đồng chí Dương Ngọc Hải yêu cầu, quận Tân Phú cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của từng Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, các cơ quan tham mưu và chính quyền quận, phường. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, TP về công tác cán bộ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện từng khâu trong công tác cán bộ. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo phương châm lấy “xây là chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với lãnh đạo xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng trao Bằng khen cho các tập thể, các nhân Đồng chí Lê Thị Kim Hồng trao Bằng khen cho các tập thể, các nhân

Đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt, từ nay đến cuối năm, các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung tổng kết năm 2022, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão 2023, nắm tình hình doanh nghiệp, công nhân lao động, tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người.

Tại Hội nghị, 5 tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND TP vì có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận khéo 2022. Dịp này Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Phú tặng Giấy khen cho 92 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Tuyên giáo; công tác Dân vận; công tác Văn phòng cấp; thực hiện tốt việc xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Dân vận khéo năm 2022.

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo