Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP về hoạt động giải trình tại phiên họp chủ đề “Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TPHCM”.

Theo đó, giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TPHCM; rà soát, tham mưu UBND TP chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP; phối hợp với Công an TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm 143/451 kiến nghị điều chỉnh khắc phục bất hợp lý về công tác tổ chức giao thông.

Công an TP tổ chức thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm trong tác phong, văn hóa ứng xử, thực hiện quy định trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị theo Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 5/6/2023 của UBND TP về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6/2/2023 của Thành ủy và Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND TP ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM; gửi báo cáo theo định kỳ về Ban An toàn giao thông TP để tổng hợp, tham mưu UBND TP.

Ban An toàn giao thông TP phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an TP và các sở, ban - ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện kết luận của Thường trực HĐND; thường xuyên đổi mới, ứng dụng công nghệ, các nền tảng xã hội để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về giao thông đô thị gắn với trật tự đô thị.

Đồng thời phối hợp với Sở Giao thông Vận tải theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý lòng đường, vỉa hè của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo kết luận của Thường trực HĐND TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo