Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng các Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/11, Quận ủy Quận 11 tổ chức buổi lễ biểu dương Bí thư Chi bộ khu phố năm 2021. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Trong năm 2021, cấp ủy các chi bộ khu phố của Quận 11 đã thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Đảng, có sự chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, dần đi vào nền nếp, phát huy được tính định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng thời, nhiều chi bộ đã kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác của người đứng đầu cấp ủy.

Bên cạnh đó, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên nên chất lượng đảng viên mới được nâng lên. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường. Kết quả, có 21/63 chi bộ khu phố kết nạp được đảng viên mới với 22/140 đồng chí, đạt tỷ lệ 15,71% so với chỉ tiêu năm; chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong việc bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình giảm nghèo bền vững, tình hình an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, hoạt động của các đoàn thể; nhất là trong năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Trương Quốc Lâm trao Giấy khen và tặng hoa cho các Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Trương Quốc Lâm trao Giấy khen và tặng hoa cho các Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu.

Đồng chí Trương Quốc Lâm cũng nhấn mạnh các cấp ủy, đảng viên chi bộ luôn tiên phong trong công tác phòng, chống dịch và tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêm chủng vaccine tăng cường biện pháp phòng, chống dịch; cùng với Đảng ủy, UBND phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, lãnh đạo chi bộ cùng toàn thể đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trương Quốc Lâm mong rằng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân Quận 11 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, luôn đổi mới, sáng tạo, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, tích cực, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân vừa tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh vừa thực hiện việc phục hồi, phát triển kinh tế, tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho Nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 tặng Giấy khen cho 9 cá nhân là Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo