Chủ Nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023

Tán thành giữ tên Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 20/9, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết việc sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Hợp tác xã (HTX) hiện hành nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho sự phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, hoàn thiện quy định về huy động, phát triển thành viên; loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của mô hình kinh tế hợp tác; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác,…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết, Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về tên dự án luật. Theo đó, Chính phủ lựa chọn phương án đổi tên thành Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác để phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết 20-NQ/TW xác định: “kinh tế tập thể với nhiều hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao (tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX...)”; phù hợp với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật; phù hợp với tôn chỉ, mục đích, bản chất của mô hình kinh tế hợp tác, đề cao tinh thần “hợp tác” giữa các thành viên...

Thẩm tra sơ bộ dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật HTX (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Về tên gọi của dự án luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc giữ tên như đã đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 là Luật HTX (sửa đổi), theo đó xác định vai trò nòng cốt của các HTX với các loại hình HTX, một mặt vẫn bảo đảm bao quát được phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với các loại hình HTX, mặt khác tránh việc thay đổi tên gọi dẫn đến các chi phí xã hội và hệ lụy phát sinh liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rà soát về dẫn chiếu trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng nêu rõ, các nội dung quy định về Tổ hợp tác còn khá mờ nhạt, chưa đủ cơ sở để Quốc hội xem xét, quyết định; đề nghị bổ sung làm rõ điều kiện để chuyển đổi Tổ hợp tác thành HTX như các điều kiện về số lượng thành viên, nguồn lực tài chính, tài sản, quy mô hoạt động; điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác giữa các thành viên Tổ hợp tác; việc đăng ký của Tổ hợp tác để làm cơ sở cho công tác thống kê và quản lý nhà nước đối với Tổ hợp tác.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị chưa luật hóa các nội dung liên quan đến Liên đoàn HTX tại dự thảo luật lần này; làm rõ nguồn hình thành, cơ chế vận hành và cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ở Trung ương và ở cấp tỉnh; đề nghị nghiên cứu, đề xuất quy định một cách phù hợp, khả thi các nội dung liên quan đến chế độ hạch toán, kế toán của HTX khi trình độ của cán bộ quản lý tại HTX nhìn chung còn hạn chế và quy mô, mô hình tổ chức hoạt động các HTX là khác nhau…

Toàn cảnh phiên họp Toàn cảnh phiên họp

Thảo luận về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình giữ tên gọi là Luật HTX (sửa đổi) vì khái niệm HTX gắn với lịch sử phát triển, các luật ban hành năm 1996, 2003, 2012 đều lấy tên là Luật HTX. Quốc tế có Liên minh HTX, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng có tổ chức này; khái niệm HTX đã đi sâu vào tiềm thức, bao gồm cả truyền thông và pháp luật dẫn chiếu cũng rất thuận lợi. Mặt khác, tuy tên gọi là Luật HTX, nhưng không ngăn cản việc bổ sung phạm vi điều chỉnh, ví dụ phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý thuế bao gồm thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

Về phạm vi điều chỉnh, vẫn chủ yếu tập trung cho nội hàm HTX. Riêng Tổ hợp tác hiện được quy định tại Bộ luật Dân sự và có Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về Tổ hợp tác của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong dự thảo luật có một số điểm về nguyên tắc của Tổ hợp tác và bảo đảm không trái với Bộ luật Dân sự, làm căn cứ cho Chính phủ hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2019/NĐ-CP.

Về Liên đoàn HTX, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, nên có chính sách thí điểm trước, sau đó mới xem xét việc có luật hóa hay không, vì hiện tại chưa đủ cơ sở về lý luận và thực tiễn. Mô hình này vừa có tư cách pháp nhân, tổ chức kinh tế nhưng lại có tính chất như tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đồng ý giữ tên gọi HTX, hình thức hợp tác xã vẫn là nòng cốt. Còn liên đoàn, liên hiệp HTX là những hình thức phái sinh từ hợp HTX; theo định nghĩa trong luật, mặc dù có những chế định, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhưng cũng là tổ chức phái sinh của HTX. Cùng với đó, tên gọi Luật HTX đã rất quen thuộc và đi vào tiềm thức của người dân…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo