Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023

Tân Phú: Quán triệt, triển khai những điểm mới của các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản, quy định mới của Đảng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Minh Tuấn quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 9/11, Quận ủy Tân Phú tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai những điểm mới của Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản và quy định mới của Đảng cho cán bộ chủ chốt quận và cơ sở. Tham dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Minh Tuấn; Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn đã quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát, và kỷ luật Đảng; Quy định số 37 – QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung Quy định về những điều đảng viên không được làm. Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng quán triệt, triển khai những điểm mới của các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Võ Văn Thành triển khai, giới thiệu những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức của Đảng.

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng quán triệt, triển khai những điểm mới của các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng quán triệt, triển khai những điểm mới của các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau khi kết thúc hội nghị, các đồng chí tham dự được yêu cầu thực hiện bài thu hoạch về các nội dung tiếp thu tại hội nghị, đồng thời đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn phụ trách và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Trần Ngọc Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo