Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Sâu sát từ khâu tiếp nhận, phân loại, kết thúc giải quyết vụ việc được phản ánh theo Quy định 1374

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào phát biểu tại buổi tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) – Để thực hiện hiệu quả Quy định 1374, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần phải có sự sâu sát từ khâu tiếp nhận, phân loại cho đến kết thúc giải quyết vụ việc được phản ánh từ 4 nguồn thông tin. Cùng với đó, cần quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, các đơn vị trực thuộc nỗ lực xem xét, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh theo Quy định 1374, đưa ra kết luận, nhận xét, đánh giá khách quan, nghiêm minh, thấu tình đạt lý… Đó là những kinh nghiệm được chia sẻ tại tọa đàm “Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần thực hiện hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy” do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM vừa tổ chức. 

Tập trung xử lý các thông tin, phản ánh những vụ việc phức tạp, nổi cộm

Chia sẻ về những kết quả thực hiện Quy định 1374, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Hồng Đào cho biết, quận đã xử lý 25 thông tin liên quan, trong đó có 4 thông tin chỉ đạo giải quyết theo Quy định 1374 phản ánh từ báo chí. “Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Quận ủy Bình Thạnh đã có sự sâu sát từ khâu tiếp nhận, phân loại cho đến kết thúc giải quyết vụ việc; phân công đồng chí Bí thư Quận ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Tổ Công tác 1374 của Quận ủy tham mưu tiếp nhận, phân loại và xác định đơn vị chủ trì giải quyết vụ việc” - đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào cho biết. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào thông tin, qua 5 năm thực hiện Quy định 1374- QĐ/TU đến nay, Quận ủy Bình Thạnh đã tập trung xử lý các thông tin, phản ánh. Trong đó có những vụ việc phức tạp, nổi cộm như: việc chiếm đất công tại Khu phố 5, đường D1, Phường 25 (khu đất Ao Tây), đã kiên quyết tổ chức cưỡng chế và thu hồi diện tích 15.788,73m2 đất; việc xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn thuộc Phường 13, 25, 28. Đến nay, quận đã tổ chức cưỡng chế 5 công trình; tổ chức cưỡng chế thu hồi phần đất lấn chiếm sông rạch tại khu đất số 391, 397 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, qua đó đã khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm.

Qua giải quyết các thông tin phản ánh theo Quy định số 1374-QĐ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh đã chỉ đạo xử lý kịp thời những sai phạm, nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình các tập thể và xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan; vừa đảm bảo tính giáo dục nhưng cũng thể hiện được tính răng đe, phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên. Kết quả, đã xử lý kỷ luật Đảng 5 trường hợp, trong đó khai trừ Đảng 3 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp, khiển trách 1 trường hợp; xử lý kỷ luật về chính quyền, cho xuất ngũ 3 trường hợp, giáng cấp hàm 2 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp và khiển trách 1 trường hợp.

Đối với Đảng bộ Công an TPHCM, Trung tá Trần Đức Thắng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TPHCM cho biết, Tổ công tác 1374 tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy - chỉ huy các đơn vị trực thuộc nỗ lực xem xét, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, đưa ra kết luận, nhận xét, đánh giá khách quan, nghiêm minh, thấu tình đạt lý; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực giúp cấp ủy các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Trung tá Trần Đức Thắng phát biểu tại tọa đàm Trung tá Trần Đức Thắng phát biểu tại tọa đàm

Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ Công an TP đã tiếp nhận 129 thông tin, trong đó có 33 thông tin phản ánh có cơ sở giải quyết. Từ kết quả giải quyết các thông tin phản ánh, Đảng ủy Công an TP đã xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức kỷ luật đảng khiển trách 12 trường hợp; cảnh cáo 5 trường hợp; khai trừ 2 trường hợp.  Cùng với đó là xử lý kỷ luật chính quyền các trường hợp có sai phạm. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp

Về kinh nghiệm thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Hồng Đào cho biết, quá trình giải quyết thông tin phản ảnh theo Quy định 1374-QĐ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh rút ra được 5 kinh nghiệm. Đó là, cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo công tác triển khai, quán triệt để cán bộ, đảng viên hiểu đúng, đầy đủ về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Quy định 1374-QĐ/TU nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và việc phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cần có sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong Thường trực và Ban Thường vụ Quận ủy, nhất là việc nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc sao cho đảm bảo hợp lý và hợp tình; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm.

Bên cạnh đó, Tổ công tác của Ban Thường vụ Quận ủy và cán bộ được phân công phụ trách theo dõi, tham mưu cho cấp ủy thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU phải nghiên cứu, nắm chắc nội dung để chủ động, chặt chẽ, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất theo lĩnh vực được phân công. Kịp thời tiếp nhận, phân loại và xử lý các thông tin, phản ảnh đúng quy định, quy trình; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào, trong quá trình giải quyết các thông tin phản ánh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có vụ việc liên quan phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; trách nhiệm trong chỉ đạo; kịp thời báo cáo, đề xuất những kiến nghị, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đối với cán bộ, đảng viên, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện đạo đức lối sống; kịp thời báo cáo, xin ý kiến những vấn đề khó khăn.

Với Đảng bộ Công an TP, Trung tá Trần Đức Thắng chia sẻ, để tập trung chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo liên quan cán bộ chiến sĩ, góp phần phòng ngừa sai phạm trong lực lượng Công an TP, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tự phòng ngừa sai phạm, cần tập trung xây dựng phẩm chất người chiến sĩ Công an Nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với từng tập thể, cá nhân thường xuyên rà soát, “tự soi, tự sửa” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện và chủ động rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy trình, quy định tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan cán bộ chiến sĩ, đảng viên Công an TP. Chú trọng công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình xác minh, làm rõ và phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; có cơ chế xử lý nghiêm đối với các cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ xử lý, giải quyết thông tin phản ánh chậm trễ, kéo dài. Cùng với đó là chú trọng kiểm tra các nguồn thông tin phản ánh, dư luận có cơ sở, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tăng cường giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm, khuyết điểm của cán bộ chiến sĩ, đảng viên Công an TP.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo