Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Satra triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra phát biểu chỉ đạo Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 21/10, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Satra và cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; kết hợp thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước trong thời gian gần đây. Đến dự, có các đồng chí: Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra…

Tại Hội nghị, sau chương trình thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên chính Trường Đại học An ninh Nhân dân quán triệt, làm rõ những nội dung cơ bản, điểm mới trong các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII:  Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Nghị quyết số 20-NQ/TW  về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trương Văn Rón đề nghị ngay sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy kết hợp với cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức các lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII sâu rộng tới các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động của Satra và hoàn thành đến cuối tháng 10/2022.

Sĩ Bình - Phong Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo