Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Satra tiếp tục rà soát, kiện toàn, quy hoạch đội ngũ người đại diện vốn phù hợp với tình hình thực tiễn

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 19/4, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý vốn và đại diện vốn năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2022, danh mục đầu tư của Satra gồm 40 doanh nghiệp, trong đó có 34 Công ty Cổ phần và 6 Công ty TNHH với tổng vốn đầu tư 2.033,894 tỷ đồng.

Trong năm 2022, cơ chế quản trị thông qua người đại diện vốn đã phát huy tính hiệu quả và thể hiện tính tôn trọng trong hoạt động kinh doanh của các Công ty thuộc danh mục đầu tư của Satra; qua đó đã hỗ trợ các doanh nghiệp này nâng cao  hiệu quả quản lý thông qua việc đề cao tính minh bạch và ra quyết định kịp thời trong hoạt động kinh doanh, thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn lực theo hướng có lợi nhất cho các cổ đông, trong đó có cả cổ đông Satra. Kết quả, năm 2022 cổ tức và lợi nhuận Satra được chia là 3.622,54 tỷ đồng so với giá trị đầu tư 2.033,89 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận đạt 178,13%.

Tại hội nghị đã có 6 ý kiến thảo luận về các nội dung về nhận diện các nhân tố quan trọng tác động đến việc nâng cao năng lực quản trị của người đại diện vốn; về công tác quy hoạch và đào tạo Người đại diện vốn; về trách nhiệm của Người đại diện vốn; về mối quan hệ công tác của Người đại diện vốn với các phòng chức năng Tổng Công ty…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh về việc triển khai thực hiện Đề án cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2022-2025, trong đó có lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ và thoái vốn tại các đơn vị; đòi hỏi người đại diện vốn phải có tính chuyên nghiệp cao, nắm vững các vấn đề về quản trị, điều hành doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban điều hành Tổng Công ty lãnh đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục rà soát, kiện toàn, quy hoạch đội ngũ người đại diện vốn phù hợp với tình hình thực tiễn; có kế hoạch đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực quản trị, đồng thời gắn liền trách nhiệm của người đại diện vốn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp mình được cử làm đại diện.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra Nguyễn Hữu Nghĩa tặng thưởng cho người đại diện vốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra Nguyễn Hữu Nghĩa tặng thưởng cho người đại diện vốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã khen thưởng cho 32 Người đại diện vốn có thành tích tiêu biểu trong công tác đại diện vốn năm 2022.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được Giảng viên Trần Huỳnh Thanh Nghị, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Đại học Kinh tế TPHCM triển khai tập huấn chuyên đề “Một số nội dung cơ bản trong Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp”.

Sỹ Minh Phong


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo