Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Satra nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng tự vệ

Lớp huấn luyện được tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1

(Thanhuytphcm.vn) - Từ ngày 15 đến 17/11, Ban chỉ huy quân sự Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức lớp huấn luyện lực lượng tự vệ toàn Tổng Công ty. Tham dự lớp có 110 học viên là lực lượng tự vệ của Cơ quan Tổng Công ty và các doanh nghiệp trực thuộc Satra. 

Trong 3 ngày, các học viên đã vận dụng sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện, luyện tập; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng; huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng tác phong quân sự; đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật 3 tư thế bài 1 súng Tiểu liên AK.

Đợt huấn luyện lực lượng tự vệ toàn Tổng Công ty năm 2022, các cán bộ, chiến sĩ tư vệ được bồi dưỡng về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương; củng cố, trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, làm cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại từng doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty.

Sĩ Bình – Phong Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo