Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao

Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoạt động do Bộ Ngoại giao cùng với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới. 

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan mới nhất và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc. Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Những kỷ niệm, những ấn tượng hay câu chuyện của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng, được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước thể hiện tình cảm, sự kính trọng, niềm tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và chỉ đạo dịch cuốn sách ra tiếng nước ngoài để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam…

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cuốn sách thực sự là một tài liệu rất có giá trị về lý luận và thực tiễn, là cuốn cẩm nang quý báu về đối ngoại đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại của các ngành, các cấp và trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Ngoại giao sẽ sớm tổ chức cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của toàn ngành ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt sâu sắc nội dung Cuốn sách để vận dụng vào thực tiễn triển khai công tác đối ngoại. Qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng các ngành, các cấp sẽ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Cuốn sách đến đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Bô Ngoại giao sẽ chỉ đạo các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong ngành ngoại giao trên cơ sở nội dung Cuốn sách xây dựng thành tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, ngoại giao.

Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, đây là vinh dự, song cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn, cần sự chính xác, cẩn trọng, tỉ mỉ, chu đáo để cuốn sách hoàn thành và ra mắt đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận, trí tuệ sắc sảo, tầm bao quát chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, kết hợp với thực tiễn phong phú, sinh động, cùng phong cách của người đứng đầu, cho thấy sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đồng chí đối với những vấn đề trọng yếu của đất nước, đồng thời cũng rất thận trọng, cân nhắc kỹ trước những vấn đề còn nhiều ý kiến, theo sát những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực để có sự chỉ đạo phù hợp

Cùng với xuất bản sách giấy, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời công bố phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn và Thuviencoso.vn

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo