Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề

Quyết định nhiều nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội TPHCM

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 19/9, HĐND TPHCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Xem xét, quyết định nhiều nội dung cấp bách

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, HĐND TP Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày để xem xét, quyết định nhiều nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội TPHCM. Trong đó, trọng tâm là tập trung triển khai hiệu quả những nội dung quan trọng liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM thuộc thẩm quyền HĐND TP; tạo điều kiện thuận lợi nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, trong 8 tháng qua, TP đã tập trung thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương; Thành ủy, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của HĐND TP về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong 8 tháng tình hình kinh tế có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP trên địa bàn TP tăng 2,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,6%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,3%; TP tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối quan trọng được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng và khánh thành.

Quang cảnh kỳ họp Quang cảnh kỳ họp

Ngoài ra, các lĩnh vực văn hoá - xã hội - du lịch có nhiều hoạt động sôi nổi; tổ chức thành công hội nghị tổng kết năm học và khai giảng năm học mới, diễn đàn kinh tế TP năm 2023; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường; đặc biệt, Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và các tổ giúp việc, Hội đồng Tư vấn được thành lập đã đi vào hoạt động tích cực nhằm xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân TP.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại Kỳ họp thứ mười vừa qua (kỳ họp thường lệ giữa năm), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP đã phát biểu chỉ đạo cả hệ thống chính trị “nỗ lực cao nhất triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội”, xem xét quyết định các nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy của TPHCM và TP Thủ Đức. Tất cả nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa phải hoàn thành trong năm 2023. Ngay tại kỳ họp, HĐND TP cũng đã thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội. Do vậy, tại kỳ họp này sẽ xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết về những nội dung trọng tâm thuộc thẩm quyền HĐND TP liên quan việc cụ thể hóa Nghị quyết 18 của HĐND TP triển khai thực hiện Nghị quyết 98 vừa nêu trên, như: việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP; cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; danh mục dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT;…

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua kỳ họp. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua kỳ họp.

Xác định rõ những chủ trương sát tình hình thực tiễn

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đại biểu HĐND TP thảo luận, quyết định thông qua các tờ trình quan trọng, cấp thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - y tế - giáo dục như: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP; các tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo một số trường học, cũng như việc quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động Y tế - Dân số trên địa bàn TP; quy định về mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp…

Đồng thời, HĐND TP sẽ triển khai Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng cho biết, HĐND TP sẽ tổ chức tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và văn bản chỉ đạo của Hội đồng Dân tộc Quốc hội; sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TPHCM khóa X, qua đó phân tích, tìm ra nguyên nhân những hạn chế, cũng như phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay; ghi nhận, khen thưởng, động viên các tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động giám sát của HĐND TP để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại kỳ họp.

Để chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu HĐND TP phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung còn bất cập trong quá trình thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND gắn với điều kiện thực hiện chính quyền đô thị của TP, từ đó xác định rõ những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; để việc thi hành Luật, Nghị quyết được đi vào cuộc sống và triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của Nhân dân TP.

Tại kỳ họp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng cho biết, chương trình kỳ họp sẽ ra trong 1 ngày. Tại kỳ họp, UBND TP báo cáo các Tờ trình; các Ban HĐND TP báo cáo thẩm tra các Tờ trình của UBND TP; thông qua các dự thảo Nghị quyết…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo