Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với nhu cầu bảo đảm quốc phòng

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - “Từ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong từng hoạt động của từng cấp đều đã đặt yêu cầu quốc phòng - an ninh tương xứng; đã chủ động bố trí các nguồn lực đảm bảo củng cố tiềm lực để giữ được vai trò gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc hơn, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng tiềm lực phòng thủ quân khu” – Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 – 2023 do UBND – Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) TPHCM tổ chức vào sáng 12/9.

Quan tâm chăm lo các lực lượng nòng cốt

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định TP đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT trên địa bàn TPHCM rất hiệu quả trong thời gian qua. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, thời gian qua, những chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và những nội dung có liên quan đã kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh được đặt ở vị trí trọng tâm. Điều đó đã giúp tiềm lực trong KVPT từng bước được tăng cường; chất lượng lực lượng vũ trang (LLVT), chất lượng xây dựng hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở không ngừng được củng cố. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, từ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong từng hoạt động của từng cấp đều đã đặt yêu cầu quốc phòng - an ninh tương xứng; đã chủ động bố trí các nguồn lực đảm bảo củng cố tiềm lực để giữ được vai trò gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc hơn, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng tiềm lực phòng thủ quân khu.

Về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ của TP trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị cần nhận thức sâu sắc thời cơ của TP lúc này đi kèm với thử thách. Vì vậy, cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT phải luôn trong tâm thế sẵn sàng tăng tốc, sẵn sàng vượt chướng ngại vật, năng động sáng tạo để tiếp tục tạo những dấu ấn mới trong phát triển và xây dựng TP theo Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, tổ chức thực hiện theo tinh thần ưu tiên số 1 là xây dựng tiềm lực KVPT đóng vai trò đặc biệt quan trọng; cần chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch chuyển trạng thái và an ninh quốc phòng. Trong đó, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, vật lực ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên yêu cầu cần quan tâm quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với nhu cầu bảo đảm quốc phòng; từng hạng mục công trình quân sự trong khu vực phòng thủ TP cần phải vững chắc, chiều sâu, phát huy tốt tính kỹ thuật, chiến thuật. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo các lực lượng nòng cốt, trong đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, các lực lượng luôn gần dân, hiểu dân, giải quyết kịp thời tâm tư, tình cảm, những vướng mắc, khó khăn của người dân; tiếp tục thực hiện chính sách có liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình chính sách, những người có công. Đặc biệt quan tâm, chú trọng trong xây dựng, tổ chức thực hiện phòng thủ dân sự, phòng chống trên không gian mạng…

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp giữa các luật, trong đó có đánh giá, dự báo tình hình mới, xử lý kịp thời tình huống, tính khả thi để giải quyết; tham gia xây dựng biên giới, cửa khẩu, vùng biển, vùng trời, thực hiện tốt công tác đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị. Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị.

Cần xây dựng công trình lưỡng dụng

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng đã ghi nhận và đánh giá cao Ban Chỉ đạo KVPT TPHCM và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã xây dựng KVPT TP đạt được nhiều kết quả, xây dựng LLVT vững mạnh, thực sự là một trong những điểm sáng của Quân khu và Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm khẳng định, hoạt động xây dựng KVPT, phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn TP đã góp phần quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội TP đã đề ra, góp phần quan trọng để Quân khu 7 là một điểm sáng, mẫu mực trong toàn quân, toàn quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng KVPT vững chắc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

Việc thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới những năm tới, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm đề nghị TP nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bằng nhiều nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp, sáng tạo. Đồng thời, nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự làm nòng cốt phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT; chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý tốt các tình huống.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; Tập trung xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các đoàn thể, các tôn giáo, thông qua đó để nắm chắc tình hình và chủ động có phương án xử trí các tình huống kịp thời, hiệu quả, không để tạo thành điểm nóng. Ngoài ra, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung sức mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và xây dựng KVPT trên địa bàn quân khu; chăm lo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng KVPT; xây dựng công trình lưỡng dụng trước mắt là phục vụ cho dân sinh, phòng thủ dân sự và sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Đảm bảo tính lưỡng dụng của các công trình, các dự án

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận một số việc phải triển khai ngay. Đó là kết hợp việc xây dựng KVPT vào nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung của TP. Cụ thể, việc bố trí đất cho quân sự - quốc phòng, cho các công trình phòng thủ, các nhiệm vụ phòng thủ phải được tích hợp ngay trong quy hoạch. Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Tư lệnh TP triển khai cập nhật sớm quy hoạch KVPT, khu vực quân sự, các công trình quân sự, phòng thủ trong quy hoạch. Đồng thời, đảm bảo tính lưỡng dụng của các công trình, các dự án. Đồng chí Phan Văn Mãi cũng yêu cầu các thành viên của Ban chỉ đạo, các sở, ngành đơn vị tập trung cho công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ Nghị định 21 của Chính phủ. Trong đó, cần rà soát lại “Đề án xây dựng khu vực phòng thủ TP giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo” để bổ sung và có đề án cho giai đoạn từ đây đến năm 2030 và tầm nhìn sắp tới.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo