Thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024

Quy định 1374 là cách làm sáng tạo của TPHCM

Tọa đàm “Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông góp phần thực hiện hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM”

(Thanhuytphcm.vn) - Trước tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TPHCM vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/2/2017 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc ban hành Quy định số 1374 được đánh giá là cách làm sáng tạo của TPHCM…

Ngoài ra, việc ban hành Quy định số 1374 là cơ sở để TP thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt nhiều hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TP hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời là cách làm phù hợp, tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền TP. 

Quy định 1374 tiếp nhận thông tin phản ánh từ bốn nguồn, đó là: từ ý kiến cử tri; từ hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; từ thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các đoàn thể chính trị, xã hội, hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; từ phản ánh của báo chí.

Điểm nổi bật của Quy định 1374 là hình thành cơ chế chỉ đạo xem xét, xử lý liên ngành, liên thông, vừa chỉ đạo giải quyết các thông tin phản ánh vừa xem xét trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan điểm thực hiện Quy định 1374 chính là tất cả các thông tin phản ánh có cơ sở xác định cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao làm ảnh hưởng đến Nhân dân thì đều phải được chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm; từ đó đã góp phần hiệu quả vào việc thực hiện công tác phòng chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí; đồng thời giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch vững mạnh.

Thời điểm năm 2021, toàn TP tiếp nhận 522 thông tin từ ý kiến cử tri, cơ quan đến từ dân cử, từ khiếu nại tố cáo và từ báo chí. Bình quân mỗi tháng có 52 tin, mỗi ngày có 1 - 2 tin. Từ việc xử lý các tin này đã có 1 tổ chức đảng và 45 đảng viên bị kỷ luật. Đến nay, qua 5 năm triển khai thực hiện, thông tin được phản ánh đến các cơ quan thuộc bộ phận 1374 không ngừng tăng lên. Năm 2022, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TP đã tiếp nhận 9.820 thông tin phản ánh, trong đó đã chỉ đạo thực hiện xử lý 9.705 9.820 thông tin (đạt tỷ lệ 98,83%). Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật 8 tổ chức đảng và 378 đảng viên; xử lý về chính quyền đối với 435 trường hợp (khiển trách 203 trường hợp; cảnh cáo 86 trường hợp; cách chức 29 trường hợp; 117 trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương, giáng cấp, chuyển công tác, buộc thôi việc, sa thải); chuyển cơ quan chức năng xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự 9 trường hợp. Trong đó những nội dung được tập trung phản ánh chủ yếu thuộc các nhóm lĩnh vực như hành vi vi phạm về thực hiện chức trách, công vụ; vi phạm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức có liên quan; vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ; khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng, lãng phí… 

Nhìn từ thực tế cho thấy, hiện nay việc thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh theo thẩm quyền các cấp đã dần đi vào nền nếp, giải quyết thông tin phản ánh của từng cấp được tăng cường mạnh mẽ, tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị của TP về đấu tranh ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Việc thực hiện Quy định 1374 là cách thức tốt nhất huy động sức mạnh tập thể để góp phần quan trọng vào xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân...; đồng thời còn có tác dụng răn đe rất lớn, phát huy tốt vai trò của cả hệ chính trị, báo chí và Nhân dân đối với công tác phòng chống suy thoái trong đảng viên của Đảng bộ TP hiện nay.

Để Quy định 1374 ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, lan tỏa mạnh mẽ, đi sâu vào trong thực tiễn đời sống xã hội, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực hiệu quả, một số giải pháp như cấp ủy các cấp cần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện Quy định số 1374, trọng tâm phải thường xuyên tổ chức họp định kỳ với các đơn vị cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với các đơn vị có nhiều thông tin phản ánh hoặc dư luận quan tâm để đánh giá kết quả thực hiện; tiến hành hoặc yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc xem xét, xử lý đối với các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, giám sát việc cập nhật thông tin về kết quả xử lý các vụ việc của cấp ủy các cấp cho dư lận và Nhân dân kịp thời biết rõ.

Xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc liên quan đến lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các cơ quan nội chính, tư pháp của TP; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu có sai phạm hoặc để cấp dưới sai phạm một cách kịp thời, trên tinh thần thượng tôn pháp luật để làm gương; bên cạnh đó thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên giảm sút uy tín, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ của các cấp ủy trên địa bàn thành phố.

Quận 3 khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm thực hiện Quy định 1374. (Ảnh: Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM) Quận 3 khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm thực hiện Quy định 1374. (Ảnh: Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM)

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện Quy định số 1374, tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm về kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của cấp ủy các cấp; tổ chức giới thiệu, biểu dương những địa phương, đơn vị có cách làm tốt, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thường xuyên theo dõi các thông tin báo chí phản ánh liên quan tập thể, cá nhân có hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chuyển Tổ công tác 1374 của Thành ủy để xem xét xử lý; phối hợp các địa phương, đơn vị phản hồi kết quả xử lý thông tin do các cơ quan báo chí phản ánh; tổ chức hội nghị gặp gỡ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí để lắng nghe, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quy định trên; thực hiện tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân TP, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm để đề xuất Tổ công tác 1374 của Thành ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Hồng Ánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo