Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Quận Tân Phú: Tiếp xúc đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân

Các đồng chí chủ trì hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 16/6, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức hội nghị giao ban định kỳ quý II năm 2022 với các cơ sở đảng, với chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất vấn, trả lời chất vấn trong Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM”. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy; Phạm Minh Mẫn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Tại hội nghị, các báo cáo tham luận và ý kiến đã trao đổi, chia sẻ các giải pháp, cách làm hiệu quả góp phần nâng cao chất vấn, trả lời chất vấn trong Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM... Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng trong quá trình thực hiện chất vấn cần xác định rõ nội dung chất vấn, nội dung cần phải có trọng tâm, đúng quy định về chất vấn, lưu ý về quy trình thực hiện chất vấn và phải đảm bảo thời gian...

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung chất vấn trong Đảng, mục đích của chất vấn là nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy viên; góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Chất vấn còn nhằm để kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là quyền lực của người đứng đầu.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu của Quy chế chất vấn trong Đảng cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập, như: Việc thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng vẫn chưa trở thành hoạt động thường xuyên, phổ biến ở một số cấp ủy; nội dung chất vấn chưa phong phú, chưa thực sự đúng trọng tâm, trọng điểm, còn né tránh nhiều vấn về nổi cộm, bức xúc, phương pháp chất vấn giống như phê bình, góp ý, trả lời chất vấn giống như tự phê bình...

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng yêu cầu các cấp ủy Đảng cần quan tâm hơn nữa công tác chất vấn gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nêu gương, thực hiện tốt nội dung về chất vấn; quan tâm đến phương thức, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chất vấn đối với các đảng bộ, chi bộ; phát huy việc giám sát của Ủy ban MTTQ đối với các hoạt động chính quyền cùng cấp trong đó có nội dung thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các hội nghị, tiếp xúc đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện tốt hơn công tác lảnh, chỉ đạo xây dựng và phát triển địa phương trong thời gian tới.

Quốc Cường

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo