Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Quận Tân Phú: Nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 18/7, Quận ủy quạn Tân Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải... Chủ trì hội nghị có Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Hưng Quốc Bảo; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Minh Mẫn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình trọng điểm, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng; sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về hoạc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng công tác triển khai xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới....

Về tình hình kinh tế - xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú thực hiện đạt 57,7%, thành lập mới 1.502 đơn vị doanh nghiệp, 1.703 hộ kinh doanh; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước tính là 28.240,49 tỷ đồng, tăng 7,16%; tổng thu thương mại - dịch vụ ước thực hiện là 128.187,33 tỷ đồng, tăng 19,95% so với cùng kỳ... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và kiểm tra xử lý về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, khu dân cư, chợ và cửa hàng thương mại trên địa bàn quận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải ghi nhận kết quả của Đảng bộ quận Tân Phú đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời đề nghị quận cần tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ đạo mới của Trung ương gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; kịp thời rà soát các nhiệm vụ, công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ theo Chương trình làm việc năm 2023 đã đề ra.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Ngọc Hải; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, đơn vị cần tập trung thực hiện các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết 98/2023/QH15 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM phù hợp với tình hình thực tế tại quận; tiếp tục thực hiện các công trình, chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra; Tăng cường công tác quản lý đảng viên, rà soát quy hoạch và công tác cán bộ; Thực hiện tốt quy định 1374, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị có nhiều dư luận, chậm khắc phục những dấu hiệu vi phạm... tham mưu giải pháp giải quyết triệt để các vụ việc kéo dài, tồn đọng; Tăng cường thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, kéo giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo…; có giải pháp kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông, tăng tỷ lệ khám phá án; tăng cường công tác rà soát, phản biện dư luận xã hội; giám sát cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Quốc Cường

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo