Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Quận Tân Phú: Đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng tặng giấy khen cho các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 12/5, Quận ủy Tân Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuyên dương 23 tập thể, 23 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023. Tham dự có Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Hưng Quốc Bảo; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Minh Mẫn…

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thời gian qua trên địa bàn quận Tân Phú đã tác động, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, xây dựng được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt và nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đẩy mạnh thực hiện; gắn với trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu của các cơ quan đơn vị; qua đó, góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, đơn vị của quận cần tăng cường việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên nhằm thực hiện tốt việc xây dựng và chỉnh đốn đảng ngàng càng trong sạch vững mạnh; phát huy tính tự giác, thực hiện chương trình, hành động theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023, gắn với chương trình đột phá theo Nghị quyết đại hội và kế hoạch của của cơ quan, đơn vị trong năm 2023; tập trung thực hiện ba vấn đề cốt lỗi học tập, làm theo Bác và nêu gương; nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động của cấp ủy các cấp thực hiện các nội dung sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị trong việc học tập và làm theo; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu để quần chúng noi theo; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với cán bộ, đảng viên trong vấn đề về nêu gương.

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng cũng đề nghị cần tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả những nội dung cốt lỗi, giá trị của hệ tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận và các giá trị văn hóa của hội nghị văn hóa toàn quốc đã đề ra; kịp thời khen thưởng gương điển hình xuất sắc, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thực hiện tốt công tác giám sát, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng.

Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo