Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Quân khu 7: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục chính trị

Các tập thể nhận Bằng khen tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 15/5, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương (Chỉ thị 124) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, giai đoạn 2011-2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124 và Đề án; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả và phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong công tác giáo dục chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc.

Đồng thời, công tác giáo dục chính trị đã nâng cao nhận thức, tư tưởng và sự nhạy bén chính trị của cán bộ, chiến sĩ; giúp cán bộ, chiến sĩ xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; xây dựng ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai theo phân cấp đến 100% chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc quân khu về nội dung Chỉ thị 124 và Đề án…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị Quân khu 7 đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, phương pháp giáo dục chính trị bằng nhiều hình thức như học tập chính trị, nghiên cứu chuyên đề, sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông báo thời sự…

Chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác giáo dục chính trị tại đơn vị của lực lượng vũ trang Quân khu trong giai đoạn 2011-2023.

Trung tướng Trần Hoài Trung yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong việc đẩy mạnh thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị".

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, phù hợp với thực tiễn của từng đối tượng; tăng cường giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân khu và cơ quan, đơn vị, để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, của lực lượng vũ trang Quân khu.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đầu tư, đảm bảo kinh phí, trang thiết bị cho công tác giáo dục chính trị…

Dịp này, Đảng ủy Quân khu 7 trao tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 26 cá nhân; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; đề nghị Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 của Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo