Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Quận Bình Thạnh: Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Triệu Lệ Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/8, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò của Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo; Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo; Thái Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Ban chỉ đạo.

Theo báo cáo đề dẫn, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận ngày càng đi vào chiều sâu, các nội dung và hình thức để công khai cho nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; nhân dân bàn để cấp có thẩm quyền quyết định và nhân dân giám sát đều được thực hiện tương đối đầy đủ và đồng đều ở các cơ sở. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, việc tiếp công dân và giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kịp thời. Nhờ vậy, đã phát huy được vai trò, sức sáng tạo của nhân dân để giúp chính quyền hoạch định các chính sách, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Không khí dân chủ, cởi mở, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố...

Hội nghị được các đơn vị báo cáo tham luận về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức; việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội; công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, nâng cấp hẻm… Ngoài ra, các đơn vị cũng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương, đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Triệu Lê Khánh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các văn bản liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tôn trọng ý kiến của người dân, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắt của nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các cấp; quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo