Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Quận Bình Thạnh: Triển khai Quy định 85-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Quang cảnh hội nghị triển khai Quy định 85-QĐ/TW và Chỉ thị 23-CT/TU.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/5, Ban Chỉ đạo 35 quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị triển khai Quy định 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 85-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Tham dự là thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 được báo cáo viên Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng Phòng báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu những nội dung chính của Quy định 85 và Chỉ thị 23.

Quy định số 85-QĐ/TW và Chỉ thị 23-CT/TU là quy định mới, được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo cáo viên Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng Phòng báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu Quy định 85-QĐ/TW tại hội nghị. Báo cáo viên Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng Phòng báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu Quy định 85-QĐ/TW tại hội nghị.

Theo đó, có 5 nội dung cơ bản trong Quy định 85 mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai thực hiện; 6 nội dung cơ bản về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 3 hành vi vi phạm Quy định 85 mà cán bộ, đảng viên cần tránh. Đồng chí cũng thông tin về thực trạng, tình hình người dùng tham gia các mạng xã hội hiện nay; cách thức để nhận diện các tin giả, xấu, độc, thông tin sai trái trên mạng xã hội; từ đó, nhận biết các tin thật và các phương thức lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội…

Qua đó, tăng cường các biện pháp nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước thông tin xấu, độc. Tuyên truyền những quy định của pháp luật về an ninh mạng, những chuẩn mực trong ứng xử, tranh luận, phản biện trong môi trường mạng xã hội; trang bị kỹ năng tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá được độ tin cậy của thông tin trên truyền thông xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh và người lao động trong việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả, thiết thực và lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân, cộng đồng và dân tộc.

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo