Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Quận Bình Tân: học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể vì lợi ích chung

Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp tặng giấy khen các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2023

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/5, Quận ủy Bình Tân tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận.

Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quận tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng của quận trong thời gian qua.

Từ trong các hoạt động học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện ngày càng nhiều nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, mô hình mới, cách làm hay tại cơ sở, hình thành và ra mắt 85 không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức hoạt động thiết thực có tác dụng lan tỏa làm cho việc thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, dần lan tỏa trong xã hội, tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của mọi tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng tốc, tạo đà phát triển cho hai năm còn lại của nhiệm kỳ, quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên” và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân trên địa bàn với mục tiêu “Hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở trong tình hình mới”, đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Quận Bình Tân.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2023 được tuyên dương Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2023 được tuyên dương

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp đặc biệt lưu ý giải pháp hết sức quan trọng là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, tự giác, thấm sâu vào đời sống xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo ra động lực, xung lực mới để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, là động lực thúc đẩy phát triển quận bền vững.

Bí thư quận ủy Huỳnh Khắc Điệp đề nghị, đối với hệ thống chính trị, phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể, làm cho việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nền nếp thực sự. Làm theo Bác bằng những công việc cụ thể hàng ngày có lợi cho dân, cho nước, đặt lợi ích Nhân dân lên cao nhất; noi theo Bác với thái độ làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, gương mẫu, thể hiện trách nhiệm nêu gương, tinh thần tiên phong, xung kích, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu, chấp nhận khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bằng những hành động, việc làm cụ thể, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào thực tiễn cuộc sống.

“Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen 56 tập thể và 87 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2023.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo