Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Quận 3: Tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Đông đảo học viên sôi nổi tham gia hội nghị tập huấn

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 5/8, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp cùng Phòng Tư pháp Quận 3 tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Quận 3.

Tại hội nghị, Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang, guyên Phó khoa Dân Vận và Công tác xã hội của Học viện Cán bộ TPHCM đã triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình và một số nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gồm: đổi mới công tác truyền thông; phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng, tổ trưởng tổ dân phố trong việc tuyên truyền; phát triển mạng lưới cộng tác viên; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình; thực hiện hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở; đề cao vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; giữ vững tiêu chí tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ và gương mẫu trong gia đình…

Hồng Ngọc

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo