Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Quận 12 có 6 di tích được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp TP

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 12 Lý Minh Trúc, trao tặng Giấy khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 4/10, Quận ủy Quận 12 tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 12 Lý Minh Trúc đã đến dự.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, chính trị  - xã hội Quận 12 lãnh đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa dân cư, xây dựng phường văn minh đô thị.

Đến nay, Quận 12 có 6 di tích được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp TP. Đây là những nơi sinh hoạt, giáo dục truyền thống cách mạng và đây cũng là điểm tham quan của người dân trong và ngoài nước góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về giá trị chân – thiện – mỹ, thể hiện tinh thần nhân văn, dân chủ và khoa học là nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Dịp này, có 33 tập thể, 24 cá nhân của UBND Quận 12 tặng Giấy khen vì đã thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo