Thứ Ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023

Phối hợp tuyên truyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu 7 vững mạnh

Cục Chính trị Quân khu 7 ký kết công tác phối hợp tuyên truyền với Báo Sài Gòn Giải Phóng giai đoạn 2022-2025.

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 7 đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, truyền thông, báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), khu vực phòng thủ trên địa bàn vững chắc, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền QPTD

Để thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh, thành phố và xây dựng LLVT Quân khu, Đảng ủy Quân khu 7 có quy chế phối hợp với Thành ủy TPHCM và Tỉnh ủy 8 tỉnh trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Cục Chính trị Quân khu 7 ký kết quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Nội chính và Văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy. Mối quan hệ giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố; giữa Cục Chính trị Quân khu với các ban Đảng, Sở Thông tin và Truyền thông ngày càng gắn kết chặt chẽ, chung sức vì nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu Quân khu, vai trò tham mưu của Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ CHQS các tỉnh đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thuận cao. Đặc biệt các chủ trương, đề án sáng tạo, hiệu quả, có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ nhận được sự đồng thuận của các địa phương, sự giúp đỡ của doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ, trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc. Các địa phương thực hiện tốt kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Ngoài kinh phí quốc phòng, mỗi năm ngân sách các địa phương trên địa bàn Quân khu chi cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng ngàn tỉ đồng, đảm bảo tốt cho hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT Quân khu.

Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 7 tham quan, trao đổi kế hoạch phối hợp tuyên truyền tại Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 7 tham quan, trao đổi kế hoạch phối hợp tuyên truyền tại Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trên cơ sở sự phối hợp, các cơ quan tuyên giáo, truyền thông, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện hoạt động của LLVT Quân khu, nhất là các nhiệm vụ chính trị trung tâm như: Huấn luyện, SSCĐ, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giáo dục quốc phòng - an ninh, đối ngoại quốc phòng, chính sách, dân vận, lao động sản xuất,… Hoạt động phối hợp góp phần lan tỏa hình ảnh, vai trò của LLVT Quân khu 7 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ Nhân dân.

Nét nổi bật trong thời gian qua là có nhiều hình thức phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền hình ảnh LLVT Quân khu 7 như: Cục Chính trị Quân khu phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng xây dựng chuyên trang “Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thực hiện chương trình truyền hình “Vì Nhân dân quên mình”; phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM sản xuất chương trình “Văn nghệ - Thông tin tuổi trẻ LLVT Quân khu 7”. Đài Phát thanh – truyền hình và báo các tỉnh, thành phố phát sóng hơn 600 chương trình truyền hình, phát thanh quốc phòng toàn dân và chuyên trang quốc phòng toàn dân trên báo in, báo điện tử. Nhiều chương trình truyền hình trực tiếp triển khai hiệu quả, tiêu biểu như Đài Truyền hình TPHCM truyền hình trực tiếp Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 của Bộ Tư lệnh TPHCM; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật Xuân niềm tin và hi vọng trong chương trình Xuân Chiến sĩ năm 2023.

Tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là một nhiệm vụ quan trọng

Đại tá Lê Phi Hùng, Trưởng ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TPHCM cho biết: “Cùng với đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền với Thành ủy, UBND TPHCM, Báo QĐND cử nhiều nhóm phóng viên đến tác nghiệp tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 7. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Phòng Tuyên huấn, Báo Quân khu tham gia viết các vệt bài tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ LLVT Quân khu 7”. 

Đồng chí Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM khẳng định: “Đài Truyền hình TPHCM luôn xem công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Cùng với phối hợp sản xuất, phát sóng chương trình Truyền hình Quân khu 7 và chương trình Quốc phòng toàn dân của Bộ Tư lệnh Thành phố, chúng tôi thường xuyên cập nhật tin tức, tuyên truyền hình ảnh của LLVT trong các bản tin thời sự của đài”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thăm, chúc Tết Quý Mão 2023 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thăm, chúc Tết Quý Mão 2023 tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền kết quả hoạt động của LLVT Quân khu, nét nổi bật trong năm 2022 là Cục Chính trị Quân khu phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, truyền thông, báo chí chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mục tiêu, lý tưởng của Quân đội, Quân khu 7 và hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, kịp thời định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực. Tiêu biểu trong đó là sự chủ động phối hợp đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật về công tác quản lý, giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ Trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam khẳng định: Công tác phối hợp giữa Quân khu 7 với các cơ quan tuyên giáo, báo chí trong năm 2022 góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các địa phương và lực lượng đấu tranh trên không gian mạng của Quân khu. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các địa phương sẽ hỗ trợ báo cáo viên để giúp LLVT Quân khu thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước. LLVT các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo xây dựng qui chế phối hợp cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch.

Tấn Chí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo