Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Phổ biến rộng rãi nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong sinh hoạt của cấp ủy

Quang cảnh hội nghị
(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu những nội dung cơ bản trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về các nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; qua đó, hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Đảng, cũng như khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đồng thời, tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những nội dung của đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là việc củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cũng trong hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn giới thiệu những nét nổi bật về bộ sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ quận Bình Tân giai đoạn 2003 - 2020.

Bộ sách nhằm ghi lại các sự kiện tiêu biểu, nổi bật của Đảng bộ quận Bình Tân qua các kỳ đại hội; đồng thời, đúc kết những kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy qua các thời kỳ.

Bộ sách gồm 3 tập với 495 sự kiện quan trọng, có tác động sâu sắc đến quá trình xây dựng và phát triển quận Bình Tân. Nội dung bộ sách thể hiện toàn diện, phong phú, sâu sắc trên từng lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác dân vận, lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… qua 20 năm xây dựng và phát triển quận. 

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến rộng rãi nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể. Cập nhật nội dung bài viết vào chương trình bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, chương trình bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; triển khai nội dung bài viết cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong các lớp bồi dưỡng chính trị hè…

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo