Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023

Kỷ niệm 62 năm ngày Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2022):

Phát huy ý nghĩa, vận dụng bài học Đồng khởi trong bối cảnh hiện nay

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 17/1/1960, từ xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre), lực lượng cách mạng địa phương đã tổ chức đánh chiếm Tổng đoàn Dân vệ đóng tại đình Định Phước, thu toàn bộ súng đạn, mở đầu cuộc Đồng khởi Bến Tre. Tiếp đó, cuộc nổi dậy đã nổ ra ở các xã khác trong huyện Mỏ Cày, sau đó lan ra cả cù lao Minh và toàn tỉnh Bến Tre. Cán bộ cách mạng đã lãnh đạo quần chúng chỉ với gậy gộc, giáo mác, nổi trống mõ, đốt ống lói, được “tổ hành động” hỗ trợ làm nòng cốt đã kéo đi bao vây, bức rút, bức hàng đồn bót, trừng trị ác ôn, phá thế kềm kẹp… Phong trào Đồng khởi nhanh chóng lan rộng ra toàn miền Nam, mở đầu thời kỳ đấu tranh vũ trang chống lại đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai.

Ý nghĩa từ thắng lợi của cuộc Đồng khởi 1960 được đúc kết, đó là: thứ nhất, đã làm sáng tỏ tính đúng đắn và kịp thời của đường lối cách mạng mà Nghị quyết 15 của Đảng đã vạch ra và là kết quả của sự lãnh đạo sáng tạo và linh hoạt của các tổ chức đảng, cùng tinh thần kiên cường, quật khởi của nhân dân các địa phương. Thứ hai, phong trào Đồng khởi nổ ra ở một số địa phương đơn lẻ đã mở đầu cho cao trào tấn công và nổi dậy của toàn miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công địch, dẫn đến sụp đổ của cuộc “chiến tranh đặc biệt”. Thứ ba, phong trào Đồng khởi đã hình thành và phát triển nghệ thuật tiến công địch một cách độc đáo của nhân dân miền Nam, đó là sự kết hợp hai chân: chính trị, quân sự; ba mũi giáp công: chính trị, quân sự và binh vận.

Từ thắng lợi của phong trào Đồng khởi, các nhà nghiên cứu đã rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng ở các địa phương: Một là, phải nắm vững chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chiến lược, giữ vững lập trường cách mạng tiến công, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp thực hiện. Hai là, luôn thực hiện tốt công tác vận động và tổ chức quần chúng; Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Ba là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn cụ thể. Năm là, luôn quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào.

Nhìn lại bối cảnh của cách mạng miền Nam trước Đồng khởi với tình hình xã hội đất nước và TPHCM hiện nay có những tương đồng nhất định. Chẳng hạn, sự khó khăn do những yếu tố khách hiện nay là rất lớn (tình hình dịch tuy được kiểm soát nhưng nguy cơ tái bùng phát vẫn còn đó; biến chủng Omicron có hậu quả vẫn rất khó lường; kinh tế thế giới đang có nhiều thách thức do hầu hết các nền kinh tế đều bị ảnh hưởng và độ mở vẫn còn hạn chế…); các thử thách mang tính chủ quan cũng không nhỏ (khả năng phục hồi kinh tế cần nhiều nguồn lực; một số điểm yếu trong hệ thống đã được phát hiện nhưng việc điều chỉnh phải mất nhiều thời gian; có những lúng túng, chậm trễ, sai sót nhất định trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế…).

Trên thực tế, kết quả công tác phòng chống dịch của thành phố trong thời gian qua đã thể hiện những kinh nghiệm có điểm chung với bài học trong phong trào Đồng khởi. Chẳng hạn, ở bài học đầu tiên, việc bám sát các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế là rất quan trọng; dù TPHCM có những nét riêng nhưng cách thức lây lan của dịch bệnh là cơ bản giống nhau ở các địa phương, sự liên kết trong phục hồi và phát triển của thành phố cùng các tỉnh thành đều phải dựa trên nền tảng kiểm soát dịch bệnh và các chỉ đạo thống nhất trong cả nước; việc hỗ trợ nhân lực, vaccine và các nguồn lực khác phải dựa vào Trung ương và các tỉnh thành bạn… Trong bối cảnh đó, thành phố luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường với sự góp sức của toàn dân, của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và đội ngũ trí thức… Đồng thời, quá trình thực hiện đã phát huy được nhiều sáng kiến, sáng tạo, cách làm mới trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, chăm lo an sinh cho người dân, phục hồi kinh tế…

Hay bài học về luôn thực hiện tốt công tác vận động và tổ chức quần chúng thì trong công tác phòng chống dịch đã thể hiện rất rõ. Có lẽ dịch bệnh đã làm cho hệ thống chính trị nói chung, tổ chức đảng nói riêng, trở nên gần dân hơn, gắn bó mật thiết với dân hơn, lắng nghe nhân dân nhiều hơn, giải quyết các nhu cầu của người dân tốt hơn. Do đó, điều này cần tiếp tục được phát huy trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, đặc biệt là công tác phục hồi kinh tế. Chẳng hạn, hiện nguồn lực trong dân còn khá lớn nhưng làm thế nào để biến nguồn lực đó thành lực lượng sản xuất, thành vốn thì đòi hỏi phải có các cơ chế phù hợp, có giải pháp động viên hợp lý, cách thức lắng nghe và tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc, bất cập… Đây chính là yêu cầu trong việc “tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư” đã được thành phố đề ra trong chủ đề năm 2022.

Hay bài học về xây dựng tổ chức đảng luôn trong sạch, vững mạnh luôn cần được quán triệt, thống nhất cả về hành động và tư tưởng. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, vai trò lãnh đạo và dẫn dắt của tổ chức đảng, sự nêu gương và xung kích của đảng viên là hết sức quan trọng, không chỉ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà còn tạo ra sự thuyết phục, truyền cảm hứng để xã hội tiếp bước…

Câu chuyện Đồng khởi 62 năm trước đặt trong bối cảnh hiện nay vẫn có rất nhiều điều để liên hệ, học tập, vận dụng. Tình thế cách mạng mỗi thời kỳ khác nhau nhưng những nguyên lý, nguyên tắc thì vẫn không thay đổi nhiều; quan trọng là nhận thức về vấn đề đó và vận dụng nó vào thực tiễn. Do đó, khi ôn lại truyền thống của phong trào Đồng khởi, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nên tìm ra hạt nhân hợp lý và vận dụng vào điều kiện hiện tại để góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Trúc Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo