Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát huy vai trò của HFIC trong kết nối, huy động các nguồn lực

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Thanhuytphcm.vn) – Trưa 30/7, Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 147 đại biểu đại diện cho 715 đảng viên thuộc 16 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ HFIC.

Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HFIC Lê Văn Chiến cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng ủy HFIC đã bám sát Nghị quyết Đại hội và các chủ trương, nghị quyết, chiến lược, Chỉ thị của cấp trên, kế hoạch được giao, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhìn chung đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, khai thác có hiệu quả các nguồn vốn huy động, theo đúng mục tiêu của nhà tài trợ, các hoạt động đầu tư, cho vay, góp vốn liên doanh liên kết đều trên cơ sở bám sát theo định hướng phát triển chung của TP.

Đồng thời, thực hiện chức năng thí điểm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước được giao; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trong nhiệm kỳ 2015-2019, Tổng doanh thu hợp nhất của HFIC đạt 46.732,7 tỷ đồng, đạt 98% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. Tổng lợi nhuận hợp nhất là 9.097,2 tỷ đồng, đạt 149,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; nộp ngân sách bình quân mỗi năm đạt 3.778,9 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất bình quân là 2,6%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 5,5%/năm; thuế và nộp ngân sách nhà nước tăng 20,2%/năm.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ HFIC triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn xây dựng Đảng, đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng thực hiện kịp thời và đạt được hiệu quả nhất định, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị Công ty HFIC. Bên cạnh đó, công tác cán bộ được quan tâm đổi mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã phát triển 204 đảng viên mới đạt 102% vượt chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ. Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ.

Phát huy vai trò HFIC trong kết nối, huy động các nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đánh giá cao của Đảng bộ HFIC đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, HFIC luôn đảm bảo tốc độ tăng năng suất bình quân cao hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân, thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động. Bên cạnh đó, khai thác hiệu quả các nguồn vốn huy động, theo đúng mục tiêu của nhà tài trợ các hoạt động đầu tư, cho vay, góp vốn liên doanh liên kết đều trên cơ sở bám sát theo định hướng phát triển chung của TP.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị HFIC cần tập trung hoàn thiện mô hình, trọng tâm là xây dựng Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2020-2025, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, tăng cường chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa các bộ phận nghiệp vụ. Tham mưu cho Thành ủy, UBND TP xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án phát triển Trung tâm Tài chính TPHCM.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Công ty trong việc kết nối, huy động các nguồn lực, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP, thực hiện vai trò nhà đầu tư xung kích thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong triển khai thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của TP.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị Đảng bộ HFIC cần phải có biện pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, của từng cấp ủy Đảng và chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện tu dưỡng, thật sự gương mẫu. Phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Các đại biểu đã tham gia bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đã tham gia bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị HFIC cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và chuẩn hóa công tác cán bộ để luân chuyển, bổ nhiệm phù hợp, đúng với khả năng, sở trường của từng đồng chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Công ty. Từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cũng đề nghị Đảng bộ HFIC cần tăng cường hơn nữa công tác dân vận, thực hiện công khai những vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động. Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, gắn với thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Bên cạnh đó, phát huy vai trò giáo dục, chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức lối sống cho đoàn viên; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy bản chất giai cấp công nhân, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí.

Theo kế hoạch, Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến ngày 31/7.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo