Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 21/11, Thành ủy Thủ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Quyết định số 217-QĐ/TW); Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Quyết định số 218-QĐ/TW).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Cao Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức…

Theo báo cáo của Thành ủy Thủ Đức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW trong toàn hệ thống chính trị từ TP đến phường đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được nâng lên. Trong 10 năm qua, TP Thủ Đức và cơ sở đã thành lập 712 đoàn giám sát, nguyên cứu, xem xét 614 văn bản các loại; tổ chức 1.432 cuộc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã tiếp nhận được 2.639 ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền; tổ chức 1.248 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tổ chức 457 hội nghị phản biện và tiếp nhận được 268 văn bản phản biện. Trong đó, tập trung giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân như: công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; công tác cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; giám sát đầu tư của cộng đồng; các vấn đề môi trường, dịch bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức... đã góp phần chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra; trên cơ sở đó Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung xây dựng giải pháp khắc phục hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước từ cấp TP Thủ Đức đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng và đồng chí Cao Văn Minh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc Đồng chí Nguyễn Phước Hưng và đồng chí Cao Văn Minh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh, TP Thủ Đức đã bước vào giai đoạn thứ hai “Giai đoạn cùng hành động” trong triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội. Trong đó, nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp đặt ra cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để những chương trình, đề án, kế hoạch phát triển TP Thủ Đức giai đoạn mới được diễn ra theo đúng định hướng. Để đạt được những kết quả vượt trội hơn nữa, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức và các tổ chức chính trị - xã hội TP Thủ Đức, các cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và có giải pháp thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đây là một nhiệm vụ quan trọng, là hình thức nhằm phát huy rộng rãi dân chủ của Nhân dân; phải thật sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần thực sự cầu thị, nghiêm túc. MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt quy chế phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp, các ngành nhằm tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

“Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban tư vấn, Tổ tư vấn và Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương; trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ những người dám giám sát, kiến nghị đấu tranh, khuyến khích để người dân an tâm giám sát, kiến nghị xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày một hoàn thiện hơn” – đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã trao tặng giấy khen cho 60 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm triển khai thực hiện quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo