Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024

Phát huy nguồn lực trong liên kết vùng

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/11, tại TPHCM, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực hiện pháp luật kinh tế ở TPHCM: thực trạng và giải pháp”.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thực hiện pháp luật kinh tế tại TPHCM; đồng thời, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cũng như những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI .

Từ thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tại TP, Tiến sĩ Trần Thị Bích Nga, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cho rằng, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương này vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó có hệ thống chính sách, pháp luật còn chưa được hoàn thiện, cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu chưa được hoàn chỉnh và thiếu cơ chế chia sẻ, cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu; tổ chức bộ máy và công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều bất cập; còn thiếu các thiết chế quản lý hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế, phân tán từ nhiều nguồn, cơ chế phân bổ vốn cho biến đổi khí hậu còn nhiều bất cập; chưa có cơ chế, thể chế tài chính với tầm chiến lược dài hạn để đón đầu, thu hút nguồn lực tài chính và hỗ trợ công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu...

Một số ý kiến cho rằng, TP cần tăng cường quản lý tổng hợp để giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc lồng ghép các yếu tố và mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP; đồng thời, nghiên cứu giải pháp liên kết vùng và các lĩnh vực trong triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cần nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các giải pháp ứng phó (thích ứng và giảm thiểu) biến đổi khí hậu các lĩnh vực tại TP.

Theo Tiến sĩ Đào Gia Phúc, Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và so sánh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, sự ra đời của Nghị quyết 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đặc biệt là Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM mang đến nhiều kỳ vọng cho TP trong việc hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, trong đó đặc biệt có thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon – một xu thế hiện nay cho lộ trình “Net Zero”.

Có ý kiến cho rằng, với các nội dung, cơ chế mới được đề cập trong Nghị quyết số 98/2023/QH15, TPHCM cần thúc đẩy mạnh mẽ việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối nội vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tạo sự lưu thông giúp phát huy nguồn lực trong liên kết vùng. Từ đó góp phần thu hút nguồn lực giúp quá trình đô thị hóa và phát triển của TP cũng như thúc đẩy sự phát triển của các địa phương trong vùng.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nhà nước và Pháp luật cho biết tại buổi tọa đàm, tất cả các đề xuất, đánh giá, góp ý, đặc biệt là những phát hiện về các bất cập của pháp luật và những đòi hỏi của thực tiễn yêu cầu đổi mới chính sách và pháp luật trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư, lao động, an sinh xã hội. Những phát hiện, những gợi mở sẽ được kết nối với nhau để nghiên cứu, đánh giá một cách tổng thể và tìm kiếm những giải pháp có tính hệ thống, đồng bộ, có tầm nhìn nhằm mục đích tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện thời gian tới.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo