Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023

Phát huy giá trị Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương

Trung tâm Chính trị quận Tân Phú tổ chức cho học viên Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 1 năm 2023 tham gia “về nguồn” tại Di tích lịch sử Địa đạo Phú thọ Hoà

(Thanhuytphcm.vn) - Để bảo tồn, phát huy giá trị, tầm vóc lịch sử của Địa đạo Phú Thọ Hòa làm nơi tổ chức các loại hình hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng và là điểm đến đặc biệt trong chương trình du lịch của quận Tân Phú, thời gian qua, quận tiến hành trùng tu qua 3 giai đoạn, đến đầu năm 2022 công trình tu bổ, phục dựng cảnh quan Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác.

Địa đạo Phú Thọ Hòa được hình thành từ năm 1947 thời kỳ chống thực dân Pháp, khu địa đạo này còn được sử dụng cho đến thời kỳ chống đế quốc Mỹ. Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Với diện tích 4.135, 6m2, có Nhà trưng bày với kết cấu, quy mô tường gạch, mái ngói, diện tích xây dựng 100,3m2 và nhà tôn, diện tích xây dựng 18m2.

Địa đạo có 02 tầng hầm dài khoảng 100m. Sau hơn một năm đi vào khai thác, Địa đạo Phú Thọ Hòa được các ban ngành, đoàn thể từ quận đến phường chọn làm nơi tổ chức tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương, lịch sử Địa đạo, vận động Nhân dân, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi đến tham quan, cắm trại, phát động phong trào “Hành trình đến với bảo tàng”, “Về nguồn”, tổ chức kết nạp đoàn viên mới, đảng viên trẻ, giao lưu nhân vật sự kiện, nhân chứng lịch sử...

Để Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa phát huy hiệu quả giá trị, xứng tầm của một di tích cấp quốc gia gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận, theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/QU ngày 25/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về tăng cường lãnh đạo, thực hiện quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả, bền vững các giá trị của Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa, nhất là quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc đối với Nhân dân quận Tân Phú, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội về bảo tồn, tu bổ chỉnh trang, phát huy giá trị Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa. Phát huy giá trị di tích gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết và sự sáng tạo của quân và dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa, trong đó tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi kết hợp với các chương trình quảng bá hình ảnh Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa rộng rãi đến người dân trong và ngoài quận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thuyết minh, tuyên truyền,... Chú trọng xây dựng các công trình, hạng mục để bảo quân, giữ gìn, phát huy giá trị trên nguyên tắc tôn trọng những đặc điểm hiện có, những nét hoang sơ riêng biệt của Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa. Kết nối giữa phát huy giá trị lịch sử, niềm tự hào dân tộc với giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ của quận nhà và phát triển du lịch của thành phố.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tất cả các nguồn lực từ các tổ chức đến cá nhân. Tranh thủ sự ủng hộ của các sở, ngành liên quan để đầu tư, trùng tu cho Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa, trong đó tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Liên kết với các công ty du lịch, lữ hành để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Ngoài ra, việc phát huy giá trị của di tích phải tôn trọng lịch sử, khoa học, gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận, trong đó có mục tiêu phát triển du lịch của quận nói riêng và của thành phố nói chung.

Hồng Ánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo