Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Phân tích các thuận lợi, khó khăn để tham mưu điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp

Chi bộ 2 – Đảng bộ Công ty Điện lực An Phú Đông tổ chức sinh hoạt về nguồn và kết nạp đảng viên mới

(Thanhuytphcm.vn)- Ngày 2/2, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Đảng ủy Tổng công ty với đại diện lãnh đạo các Ban có chức năng tham mưu công tác Đảng để rà soát và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác Đảng trong quý I năm 2023.

Tại hội nghị, các Ban tham mưu công tác xây dựng Đảng đã báo cáo công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty một số nội dung, nhiệm vụ đã thực hiện trong tháng 1 và chương trình công tác của quý I năm 2023 cùng các đề xuất, kiến nghị.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng và các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các thành viên tham dự họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các Ban, Văn phòng có chức năng tham mưu công tác Đảng bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TPHCM để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và ban hành các chương trình công tác năm của các Ban, Văn phòng  tham mưu công tác Đảng; Rà soát các nội dung để tổng hợp, báo cáo, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ; báo cáo thực hiện 9 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III trong đó chú ý phân tích, đánh giá các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân để tham mưu, đề xuất trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quyết nghị điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, các Ban tham mưu xây dựng dự thảo Đề án tổ chức các Ban tham mưu công tác Đảng theo Quy định số 87-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy trình, quy chế, hướng dẫn công tác cán bộ trong Đảng bộ Tổng công ty. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng bảng điểm thi đua để làm cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện công tác Đảng tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở hàng năm. Nghiên cứu, đề xuất các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời trong công tác xây dựng đảng hàng năm.

Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng kết nạp đảng viên mới Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng kết nạp đảng viên mới

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Tổng công ty; nghiên cứu các cách tuyên truyền đa dạng, phong phú để kịp thời thông tin, tuyên truyền hiệu quả; khẩn trương triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổng công ty.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), tại Tổng công ty và các cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt về nguồn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, người lao động về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; thông tin tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan tại trụ sở của đơn vị…

Văn Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo