Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Nhìn thẳng sự thật và đánh giá đúng, thực chất

Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 5/4, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham dự hội nghị.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm 2023 cho thấy, Sở đã chủ động triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2023. Qua đó, các nhiệm vụ trình UBND Thành phố và chương trình công tác của Sở cơ bản đạt so với tiến độ đề ra. Một số lĩnh vực của ngành thực hiện trong quý 1 có tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: Công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp tăng 1,06%; tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 0,16%; tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 0,03%; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp tăng 10,14%; tiếp nhận, thẩm định đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp tăng 15,03%. Công tác quản lý, chăm lo cho diện chính sách, trẻ em, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng cai nghiện ma túy tại các đơn vị được quan tâm kịp thời.

Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND Thành phố tổ chức chăm lo Tết cho các đối tượng một cách chu đáo, đầy đủ, góp phần đảm bảo mọi người đều có một cái Tết an vui, đầm ấm. Các cấp chính quyền và doanh nghiệp đã có tin nhiều nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động như lương, thưởng, phúc lợi để họ yên tâm ở lại thành phố đón tết, góp phần ổn định thị trường lao động sau Tết, tình hình lao động quay trở lại làm việc sau Tết là 98%.

Về công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, cấp ủy các chi - đảng bộ cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, văn bản của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động, tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, rà soát các vụ việc được dư luận quan tâm.

Trong quý 2 năm 2023, Sở tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch trình UBND thành phố, chương trình công tác của Sở và các chỉ tiêu của ngành đề ra trong năm 2023 đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo yêu cầu. Tham mưu UBND Thành phố Tờ trình về sử dụng ngân sách Thành phố để thanh toán cho Bộ đội xuất ngũ có địa phương trở về sau xuất ngũ ngoài Thành phố nhưng học nghề tại Thành phố. Tổ chức xây dựng Đề án quản lý mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Thành phố đến năm 2030 (giai đoạn 2); Tổ chức công tác đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tại Thành phố; Triển khai các nội dung chuẩn bị cho việc chuyển giao chương trình đào tạo nghề Logistics; Tham mưu xây dựng chương trình phối hợp với các tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực gắn với tạo việc làm; Tổ chức hướng nghiệp phân luồng học sinh trong các cấp học; Đề xuất UBND thành phố đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất trong các trường nghề theo chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến, trong đó chú trọng các sàn giao dịch việc làm chuyên đề nhân lực ngành du lịch…

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và thống nhất nội dung dự thảo các văn bản trình tại hội nghị gồm: Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đạo đức công vụ và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của từng đồng chí ủy viên cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong toàn Đảng bộ Sở. Nghị quyết về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở...

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đánh giá cao các nội dung tờ trình được đưa ra thảo luận tại hội nghị, đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và mong Đảng bộ Sở sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra theo chương trình. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở cần chú trọng đến công tác quy hoạch cán bộ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch trình UBND thành phố, chương trình công tác của Sở và các chỉ tiêu của ngành đề ra trong năm 2023 đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo yêu cầu; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị Đồng chí Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Kim Yến cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Chi, Đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá sâu kỹ kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết trên tinh thần “nhìn thẳng sự thật và đánh giá đúng, thực chất” để chỉ rõ hạn chế, tìm ra nguyên nhân, bàn giải pháp để thực hiện. Việc đánh giá sâu kỹ của từng đơn vị sẽ góp phần phản ánh kết quả của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung gắn với tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hành chính, chất lượng công vụ, khích lệ tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM Lê Văn Thinh khẳng định tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, quyết liệt các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố, Đảng ủy Sở đã ban hành; kiểm tra tiến độ thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của HĐND Thành phố, Quyết định của UBND Thành phố về giao nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết của Đảng ủy Sở và Kế hoạch về công tác chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023 của Sở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà trong quý II đề ra. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nhận thức đúng và làm đúng, làm tốt cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo cụ thể; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải gương mẫu, nói ít làm nhiều, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp, cách làm, tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của dân và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo