Thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác phát hành và bảo vệ bản quyền sách lý luận chính trị

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác phát hành và bảo vệ bản quyền sách lý luận chính trị

(Thanhuytphcm.vn) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Sáng tạo, Bản quyền tác giả Việt Nam và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam (XUNHASABA).

Theo đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Công ty XUNHASABA ký biên bản hợp tác cung cấp các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho hệ thống cửa hàng của XUNHASABA; cung cấp các loại sách, báo chí ngoại văn nhập khẩu hợp pháp vào hệ thống cửa hàng, trung tâm sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để phục vụ bạn đọc. Hai bên cùng hỗ trợ khai thác bản thảo, ấn phẩm, sách báo nước ngoài có bản quyền cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức dịch và xuất bản bằng tiếng Việt. Đồng thời, cung cấp xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho các cơ sở giới thiệu, phát hành của XUNHASABA tại nước ngoài, đặc biệt là tại văn phòng của XUNHASABA tại Nga để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam. Hai bên cùng nhau phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sáng tạo và bản quyền tác giả tới cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các tổ chức, cá nhân liên quan và cộng đồng. Hai bên cũng hợp tác trong quản lý sáng tạo và bảo vệ các tài sản quyền tác giả của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật theo quy định của pháp luật.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo