Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021

Nghiên cứu sáp nhập các tổ chức khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khẩn trương hoàn chỉnh Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TP theo đúng quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, nghiên cứu thực hiện phương án sáp nhập các tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng nghiên cứu tại Sở Khoa học và Công nghệ, phải khẳng định vị trí là Viện của TP nhưng giao cho Sở Khoa học và Công nghệ quản lý. Sau khi hoàn thành Đề án, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở - ngành liên quan; báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Bộ, xem Viện là một đầu mối trong hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư các phòng thí nghiệm cốt lõi của Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TP theo lộ trình. Rà soát các thủ tục ghi vốn, cân đối sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo vốn thực hiện Đề án, ít nhất phải triển khai các phòng thí nghiệm cơ hữu.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng cơ chế tài chính của Viện, đảm bảo ngân sách nhà nước hỗ trợ ít nhất trong giai đoạn 10 năm đầu theo lộ trình cụ thể trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo thu nhập để thu hút các chuyên gia, nhà sáng tạo và công nghệ giỏi; nghiên cứu vận dụng chính sách thu hút chuyên gia của TP như thuê chuyên gia về làm việc tại Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TP.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo