Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023

Nêu cao vai trò đi đầu của cấp ủy nhằm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội thảo.

(Thanhuytphcm.vn) – “Tăng cường nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất các trường học đảm bảo đầy đủ điều kiện và môi trường thuận lợi hướng đến lấy học sinh làm trung tâm…” - Đây là nội dung được các đại biểu chia sẻ tại hội thảo về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường tại TPHCM do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức vào sáng 20/9.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên trong ngành giáo dục

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, ngành giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động giáo dục; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho đội ngũ giáo viên phát huy năng lực trong công việc; tăng cường nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất các trường học đảm bảo đầy đủ điều kiện và môi trường thuận lợi hướng đến lấy học sinh làm trung tâm.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên trình bày tham luận tại hội thảo. Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên trình bày tham luận tại hội thảo.

Chia sẻ về vai trò của các cấp ủy Đảng đối với công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên cho rằng, cần chú trọng công tác phát triển đảng viên trong ngành giáo dục, thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong trường học; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng tại trường học trong sự đổi mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giáo dục, đào tạo. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với việc đổi mới dạy và học, nhất là đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, lấy học sinh làm trung tâm…

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng, Nghị quyết 29-NQ/TW đã đề cao ý thức nêu gương, đi đầu của cấp ủy các cấp trong việc triển khai và thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vì vậy, cần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo thông qua kế hoạch công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ để đáp ứng với các thay đổi của ngành.

Trao đổi về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng trong các trường học và công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức, Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Kim Luyện cho rằng, các cấp ủy Đảng cần phải giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; xác định rõ việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức là một nội dung quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh đô thị cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên.

Một số ý kiến cũng cho rằng, cần tiếp tục đổi mới phương thức bồi dưỡng công tác chính trị hè hàng năm nhằm đạt hiệu quả cao hơn; Bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường cần sáng tạo, thay đổi hình thức trong việc sinh hoạt tại chi bộ và xây dựng chuyên đề về công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng trong hội đồng sư phạm của các trường... Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong trường học nhất là người đứng đầu về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong học sinh, giáo viên, nhân viên xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn trong học sinh, giáo viên và nhân viên; cấp ủy phải xây dựng kế hoạch cụ thể đối với kết nạp đảng viên trong trường học; kịp thời, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn, phát hiện nguồn và công tác kết nạp đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục quy định. Ngoài ra, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở các trường học, nhất là về thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên.

Thạc sĩ Bùi Minh Tâm trình bày tham luận tại hội thảo. Thạc sĩ Bùi Minh Tâm trình bày tham luận tại hội thảo.

Chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác đào tạo

Chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm, giải pháp hay trong công tác lãnh đạo đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng cần nêu cao vai trò đi đầu của cấp ủy các cấp trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW nhằm thực hiện công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chương trình hành động của các đơn vị để có biện pháp kịp thời hỗ trợ các đơn vị hoàn thành chương trình hành động và thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả theo nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên đủ mạnh để làm tốt đổi mới giáo dục và đào tạo; tăng cường chia sẻ nguồn lực với các tuyến y tế cơ sở địa phương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp trình bày tham luận tại hội thảo. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp trình bày tham luận tại hội thảo.

Thạc sĩ Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho rằng, xây dựng trường trung học phổ thông với mô hình “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” là hết sức cần thiết trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Để thực hiện thành công mô hình trường học mới này, đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay, sự lãnh đạo từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các nhà quản lý giáo dục và đội ngũ các thầy cô giáo…

Tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng, TP cần mạnh dạn đầu tư, chú trọng hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ đào tạo. Đặc biệt là trang thiết bị có trình độ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia, nhà giáo, người học và tích cực tham gia các hoạt động khu vực và quốc tế; đổi mới chương trình giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế; ưu tiên phát triển các chương trình liên kết với nước ngoài ở các trường nghề…

Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Kim Luyện trình bày tham luận Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Kim Luyện trình bày tham luận

Kết luận tại hội thảo, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn đánh giá cao các ý kiến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về phương hướng, giải pháp về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng trong trường học và công tác tạo nguồn, phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ viên chức;… Theo đồng chí Lê Hồng Sơn, trong thời gian tới, với việc Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đây là cơ hội lớn để TP tập trung dồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo bước chuyển biến đột phá để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy công tác đổi mới giáo dục tại TP một cách căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo