Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Đồng chí Hoàng Tùng trao giấy khen đến các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/3, UBND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2023. Hội nghị do đồng chí Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Thủ Đức chủ trì.

Năm 2022, UBND TP Thủ Đức đã xây dựng và ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP Thủ Đức năm 2022. Kế hoạch cải cách hành chính TP Thủ Đức cũng xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện 10 chỉ tiêu cụ thể, 8 nội dung trọng tâm và 64 nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính.

Trong đó, đã thực hiện hoàn thành 10 chỉ tiêu; đối với 64 nhiệm vụ đã thực hiện 61 nhiệm vụ đạt tỷ lệ 95,31% so với kế hoạch (có 3 nhiệm vụ thực hiện nhưng chưa đạt), 3 nhiệm vụ chưa thực hiện do chờ hướng dẫn của các sở ngành, chiếm tỷ lệ 4,68% so với kế hoạch.

Về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến: tổng số hồ sơ tiếp nhận tại TP Thủ Đức (không bao gồm hồ sơ đất đai) là 36.466 hồ sơ (nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 11.031 hồ sơ và nhận qua bưu điện là 4.200 hồ sơ); đã giải quyết: 36.075/36.466 hồ sơ đạt tỷ lệ 98.93%, trong đó, đúng hạn là 35.845 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99.36%; trễ hạn 230 hồ sơ, tỷ lệ 0.63%.

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết (tính theo thủ tục hành chính được đưa vào trực tuyến) tại UBND TP Thủ Đức năm 2022 bình quân đạt 59,63% (11.084/18.587 hồ sơ). TP Thủ Đức triển khai dịch vụ công trực tuyến 80 thủ tục (mức độ 3: 31 thủ tục, mức độ 4: 49 thủ tục)…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 5 tham luận đến từ các đơn vị và thảo luận những cách làm có hiệu quả của các tập thể thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2022. Qua đó, rút ra những kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Tùng cho biết: mục tiêu trong năm 2023 là phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị các đơn vị, phòng ban thuộc địa bàn TP Thủ Đức cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, trực tiếp chỉ đạo và theo dõi công tác cải cách hành chính của đơn vị mình; tập trung triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023, góp phần hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Thủ Đức cũng yêu cầu các đơn vị, phòng ban cần quyết tâm thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện trong công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; phấn đấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định; thường xuyên kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính; nghiên cứu, tham khảo, áp dụng nhân rộng mô hình, giải pháp về công tác cải cách hành chính với tinh thần hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP Thủ Đức trong năm 2023.

Dịp này, hội nghị khen thưởng 19 tập thể và 34 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022.

Chí Lộc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo