Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 nhiệm kỳ XIII ra mắt Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 26/4, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với chủ đề “Đoàn kết – Hài hòa – Vì cộng đồng” đã tổ chức phiên bế mạc. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến; Bí thư Quận ủy Quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ quận nhiệm kỳ XII đề ra. Trong đó, MTTQ Quận 5 cùng các tổ chức thành viên đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân với nhiều mô hình, giải pháp, cách làm sáng tạo…

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Kim Yến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới; nâng cao chất lượng phối hợp, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nỗ lực tiên phong, trách nhiệm, triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam TP, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận 5 và TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng Đại hội Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Trần Kim Yến cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cần tiếp tục kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân; chủ động khảo sát, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội phù hợp với thực tiễn địa phương, những vấn đề nhân dân quan tâm. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở; nâng cao vai trò của MTTQ và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, thực hiện giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền cùng cấp được giao nhiệm vụ thực hiện các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam quận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào, cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc", Chương trình "Vì Trường Sa xanh"... để các cuộc vận động, phong trào tự quản, các mô hình, giải pháp luôn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư…

Đồng chí Trần Kim Yến cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 5 nhiệm kỳ mới xây dựng phong cách làm việc sát hợp; nâng cao hơn "tính chủ động, tính sáng tạo và tính hiệu quả" trong tổ chức thực hiện các hoạt động, các phong trào thi đua; "tính nhạy bén, tính kịp thời" trong nắm bắt tình hình dư luận, tình hình nhân dân; "tính cụ thể, tính hiệu quả" trong công tác chăm lo, gắn bó với nhân dân.

Phấn đấu hoàn thành 4 mục tiêu, 12 chỉ tiêu cụ thể

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội với phương hướng phấn đấu hoàn thành 4 mục tiêu, 12 chỉ tiêu cụ thể, 5 công trình và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện 3 chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, phấn đấu cả nhiệm kỳ vận động đóng góp Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt ít nhất 6,5 tỷ đồng; vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 20 tỷ đồng; vận động xây dựng ít nhất 60/85 khu phố đạt tiêu chí “Khu phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”; 43/85 khu phố đạt tiêu chí “Khu phố Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản” gắn với các nội dung xây dựng phường, quận đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh; thực hiện bảo trợ thường xuyên cho 10.000 lượt người khó khăn, ốm đau, già yếu neo đơn; thực hiện trao 1.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi…

Ban chấp hành Đảng bộ Quận 5 tặng bức đồng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 với dòng chữ  “Đoàn kết – Hài hòa – Vì cộng đồng” Ban chấp hành Đảng bộ Quận 5 tặng bức đồng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 với dòng chữ “Đoàn kết – Hài hòa – Vì cộng đồng”

Đại hội cũng xác định thực hiện 5 công trình như duy trì và nâng chất các không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các đơn vị, cơ sở tôn giáo; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử (https://mttqquan5.vn/) và trang mạng xã hội, (https://www.facebook.com/BenHamTu) gắn với mỗi phường có ít nhất từ 2 – 3 sản phẩm thông tin tuyên truyền trực quan sinh động đảm bảo chất lượng hàng năm; xây dựng và sửa chữa 50 căn nhà tình thương/nhiệm kỳ; duy trì tổ chức ít nhất 1 chương trình “Nghĩa tình Quận 5” – chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn/năm…

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 nhiệm kỳ XIII với 65 ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 gồm 4 thành viên, trong đó đồng chí Lê Tấn Tài được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 nhiệm kỳ 2024-2029; 2 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 gồm: Trương Thị Kim Xuyến và Nguyễn Ngọc Cẩm. Các đại biểu cũng hiệp thương cử ra 9 Phó Chủ tịch không chuyên trách…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 5 Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 – 2024 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 5 Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 – 2024

Các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, với 9 chính thức và 2 dự khuyết; 2 đại biểu đương nhiên là những đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, MTTQ phường, cá nhân tiêu biểu.

Tại Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 5 Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 tặng bức đồng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 với dòng chữ “Đoàn kết – Hài hòa – Vì cộng đồng”.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo