Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Quốc Thanh)

(Thahuytphcm.vn) – Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022 do UBND TPHCM tổ chức ngày 21/3, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động công vụ

Phát động thi đua của năm 2023, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị từng ngành, từng địa phương và mỗi cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện có kết quả chủ đề năm 2023. “Chúng ta phải tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư.
Chúng ta phải quyết tâm cải thiện cho được vị trí thứ hạng có chỉ số cải cách hành chính PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh)” – đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.  

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng là quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt và vượt 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện cho được chỉ tiêu về tăng trưởng từ 7,5-8%; thu ngân sách đạt 469.000 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt ít nhất 95%. Hoàn thành tuyến metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 và đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác. “Từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của mình” - đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý.

Nhấn mạnh đến nội dung quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các trường hợp mất việc, ngừng việc, các đối tượng xã hội, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, đây là một hợp phần rất quan trọng của chủ đề năm 2023. Đó là đảm bảo an sinh xã hội, tập trung hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở vật chất, khối văn hóa, xã hội nhằm huy động các nguồn lực xây dựng các thiết chế y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP.

Một trong những nội dung khác trong phong trào thi đua năm 2023 được đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý là đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác trong lực lượng vũ trang để đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế xã hội TP.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng yêu cầu tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP. Đồng thời, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từ những việc cụ thể ở từng ấp, khu phố, xây dựng địa bàn ấp, khu phố trở thành địa bàn an toàn trật tự, không có rác thải, không ô nhiễm, đảm bảo tình làng nghĩa xóm.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua, tập trung triển khai có hiệu quả đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và Giải thưởng sáng tạo TP, trong đó tập trung tổ chức nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo TP lần thứ ba năm 2023. 

Thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, UBND TP vừa ban hành kế hoạch phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một trong những nhóm nội dung của phong trào là thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm trong các năm 2023, 2024 và 2025. “Đối với nội dung này, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi tổ chức, doanh nghiệp tổ chức thi đua thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình” – đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo TP chụp hình lưu niệm cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên trong cụm, khối thi đua thuộc TP. (ảnh: Quốc Thanh) Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo TP chụp hình lưu niệm cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên trong cụm, khối thi đua thuộc TP. (ảnh: Quốc Thanh)

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng yêu cầu nhóm nhiệm vụ thứ hai trong phong trào thi đua là thực hiện có hiệu quả 49 chương trình, đề án, dự án của Đại hội XI gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua là triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua TP, chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn TP; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. “Đối với nhóm nội dung này, tôi đề nghị phát động và tổ chức thi đua ở từng ấp, khu phố, mỗi địa bàn có kế hoạch xây dựng địa bàn của mình phát triển vững mạnh” – Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Văn Mãi cũng đề nghị cần tập trung nguồn lực, có kế hoạch triển khai 50 công trình cấp TP chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từng ngành, từng địa phương và mỗi tổ chức có kế hoạch phát động đăng ký thi đua thực hiện công trình phần việc cấp mình thật sự có ý nghĩa thiết thực. “Như vậy thì chúng ta có 50 công trình cấp thành phố và từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức có những công trình, phần việc của ngành, của địa phương, đơn vị mình” – đồng chí Phan Văn Mãi cho biết.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng yêu cầu song song đó, cần triển khai cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vận động sự tham gia của văn nghệ sỹ trong nước và cả ngoài nước, chuyên nghiệp và không chuyên tham gia vào cuộc vận động này.

Nhóm nội dung thứ 6 của phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị cần phát động kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy sáng tạo thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, các tầng lớp, tổ chức vận động và khuyến khích các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện phong trào thi đua. “Tôi kêu gọi các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP cùng chung sức, đồng lòng, chúng ta thi đua sáng tạo để đóng góp xây dựng và phát triển TP” – đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo