Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

Năm 2023 Kho bạc Nhà nước TPHCM tăng cường quản lý chi tiêu công, đẩy mạnh cải cách hành chính

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và cá nhân.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 6/1, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TPHCM tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của KBNN TPHCM trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN TPHCM cho biết, đơn vị đã tập trung tuyên truyền đến tổ chức, người dân nộp thuế bằng phương thức điện tử, không dùng tiền mặt qua hệ thống nộp thuế điện tử của cơ quan Thuế, Hải quan, nộp qua tài khoản chuyên thu của KBNN, nộp thuế, phí, lệ phí và nộp phát vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP đến ngày 28/12/2022 là 471.562 tỷ đồng, đạt 121,90% dự toàn, tăng 21,16% so với cùng kỳ. KBNN cũng duy trì kết quả 100% đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN, tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); KBNN cũng thực hiện hiệu quả mô hình phòng họp không giấy, số hóa hồ sơ kiểm soát, duy trì khảo sát khách hàng qua trang thông tin điện tử…

Năm 2023, KBNN xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tổ chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật, tăng cường quản lý chi tiêu công trên địa bàn TP; Thực hiện công tác kế toán, thanh toán, công tác tổng hợp lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, lập báo cáo tài chính nhà nước TPHCM đúng quy định. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, triển khai chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2023. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ; Quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản nội ngành hiệu quả, đạt dự toán…

Giám đốc Sở Tài Chính TP Lê Duy Minh trao Cờ thi đua của UBND TP và Cờ thi đua của Bộ Tài Chính cho các đơn vị. Giám đốc Sở Tài Chính TP Lê Duy Minh trao Cờ thi đua của UBND TP và Cờ thi đua của Bộ Tài Chính cho các đơn vị.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của KBNN TP trong năm 2022, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh đề nghị KBNN TP tiếp tục phát huy kết quả đạt được và trong năm 2023, trước tình hình khó khăn, nhiều chính sách mới cần cập nhật KBNN TP tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh tán thành các nhiệm vụ đề ra của đơn vị. Trong đó, đề nghị toàn thể KBNN TP tranh thủ cao sự lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương, tổ chức tốt dự toán thu chi NSNN năm 2023, kiểm soát chi bảo đảm chi chặt chẽ đúng tiêu chuẩn chế độ định mức, tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; nâng cao cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa; bảo đảm an toàn tài sản; giữ vững đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác cán bộ, đào tạo quy hoạch luân chuyển công tâm khách quan đúng người đúng việc, nâng cao và quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động đơn vị.

Dịp này, KBNN TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của UBND TP; Cờ thi đua của Bộ Tài chính; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài Chính cho các tập thể và cá nhân.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo