Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên:

Mạnh dạn làm những việc được làm trong phạm vi trách nhiệm của mình, không sợ điều gì, nếu làm đúng, làm tốt

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 2/12, sau 1 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc Hội nghị.

Khơi dậy khát vọng phát triển

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia thành 10 tổ để thảo luận và trực tiếp lắng nghe ý kiến phát biểu tại hội trường với hơn 125 ý kiến, lượt ý kiến phát biểu về hơn 350 vấn đề liên quan đến nội dung trình tại hội nghị. Nhiều ý kiến cũng như định hướng, nêu những biện pháp để TP tiếp tục thực hiện trong thời gian tới…

Chia sẻ về năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra; cũng những thông tin dự báo tình hình thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, phải tận dụng thời cơ tối đa, phát huy những cơ hội và đồng thời thích ứng linh hoạt với những biến động bất thường đến với TP. Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, cần phải chuẩn bị tư tưởng, tâm thế, để có một động lực sẵn sàng tăng tốc, vượt chướng ngại vật để về đích.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý đến việc tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhược điểm được Hội nghị đã chỉ ra để tăng cường sự linh hoạt, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển và phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của TP.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung đảm bảo cho sự chỉ đạo các nguồn lực để triển khai đồng bộ Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. TP phải tập trung để phát triển theo chiều sâu trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng chính, đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu đi đôi với tận dụng nắm bắt thời cơ để phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi, để thu hút có chọn lọc các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn vào đầu tư chiến lược như sản xuất chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số năng lượng sạch, tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp TP hướng đến ngành nghề có giá trị gia tăng cao tham gia chuỗi cung ứng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Triển khai thực chất và có hiệu quả các Nghị quyết của Thành ủy, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra, trong đó có công tác quy hoạch; tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao mặt bằng, triển khai các dự án; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết những vướng mắc của TP, tăng cường liên kết vùng… Nhấn mạnh đến yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai thực chất và có hiệu quả các Nghị quyết của Thành ủy về phát triển TP Thủ Đức và Nghị quyết phát triển huyện Cần Giờ, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là hai nghị quyết rất quan trọng mà nhiệm kỳ này Ban Thường vụ Thành ủy đề ra, gắn với đó là triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 và  thực hiện Nghị quyết số 26 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI về phát triển văn hóa, xây dựng con người trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, cần quan tâm phát triển hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội, thực hiện đồng bộ chính sách chăm lo cho người có công, nâng cao đời sống gia đình chính sách, kịp thời hỗ trợ những người lao động mất việc làm và các đối tượng yếu thế. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tập trung chăm lo Tết cho nhân dân vui tươi, phấn khởi, an toàn, đầm ấm. Huy động bổ sung và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Chương trình giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, TP không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TP.

Cùng với siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ trong hệ thống chính trị và các cơ quan quản lý nhà nước, những nơi mà làm việc trực tiếp với dân, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, cải thiện mạnh mẽ và thực chất các chỉ số nhằm nâng cao thứ hạng cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiện đại, thông suốt để phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. “Điều này chúng ta đang làm tốt, tuy nhiên cần phát huy hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó là quyết tâm thực hiện chủ đề của TP năm 2024, trong đó có nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số. “Trong nhiều kết quả của chúng ta đạt được hôm nay có nhân tố chuyển đổi số và những cái tồn đọng, hạn chế mà người dân chưa hài lòng, doanh nghiệp chưa hài lòng, cũng có nhân tố về chuyển đổi số chưa tốt. Như vậy, không có lý do gì chúng ta không chọn chuyển đổi số là trung tâm để chúng ta phát triển” – đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tăng cường giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu chấp hành các quy định, nhất là Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, nguyên tắc hoạt động của Đảng, Nhà nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, làm đúng và làm tốt việc phải làm trên từng cương vị được giao, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu tổ chức thực hiện đưa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. “Chúng ta hãy mạnh dạn làm những việc được làm trong phạm vi trách nhiệm của mình, không sợ điều gì cả, nếu làm đúng, làm tốt” – đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Một trong những nhiệm vụ khác được Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên lưu ý là tập trung triển khai đồng bộ chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy để trở thành những điểm mới, điểm nhấn trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người TP trong giai đoạn mới gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào rộng lớn, thu hút sự quan tâm của hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định về công tác cán bộ và chăm lo xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền xứng tầm để giải quyết công việc được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý đến việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp giữa các ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức, các cơ quan trong toàn TP, phải nói đi đôi với làm, không để tình trạng thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi… tồn tại trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với tăng cường giám sát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm từ sớm, từ xa. Song song đó là tập trung nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới, thúc đẩy hơn nữa phong trào dân vận khéo, chú trọng công tác dân vận chính quyền; phát huy mạnh mẽ vai trò MTTQ, các tổ chức xã hội chăm lo công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và ý kiến giải quyết kịp thời những vấn đề trực tiếp có liên quan tới quyền, lợi, lợi ích hợp pháp của người dân.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo