Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Lãnh đạo Thành ủy Thủ Đức khảo sát và làm việc về kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 tại các đơn vị

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức phát biểu kết luận tại tuổi khảo sát và làm việc với Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 11/6, đoàn công tác Thành ủy Thủ Đức do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bi thư Thành ủy Thủ Đức làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát và làm việc về kết quả thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM tại Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức và Chi bộ Trung tâm An Sinh xã hội TP Thủ Đức. Cùng tham dự đoàn có các đồng chí: Phan Thị Kim Sinh, Ủy viên Ban Thương Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Kỳ Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức…

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Thái Vĩnh Nguyễn, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức cho biết, đến nay, Phòng đã hoàn thành bước đầu những nội dung những công việc được giao, lựa chọn và đề xuất các trường học trực thuộc tham gia thí điểm các nội dung theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 cho phép: thực hiện về lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà tại một số trường học, các dự án trường học đầu tư PPP, các trường học còn điều kiện thuận lợi về đất đai để thực hiện liên doanh, liên kết nhằm khai thác và nâng cao giá trị tài sản phục vụ trong đơn vị…

Còn theo báo cáo của Chi bộ Trung tâm An Sinh xã hội TP Thủ Đức, qua 9 tháng triển khai và đi vào hoạt động, bước đầu Trung tâm đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có người thân bị mất do dịch Coivd - 19, trẻ em học tại các lớp tình thương, mái ấm… Tập thể lãnh đạo, viên chức cơ quan đoàn kết đồng lòng, cố gắng phấn đấu vượt qua những khó khăn (nhân sự, kinh phí) hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế trong quá trình, triển khai, thức hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 như việc đầu tư các dự án trường học theo hình thức PPP là mô hình hoàn toàn mới mẻ, chưa được sự hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo cũng như các bộ ngành liên quan; quy trình thủ tục, tiêu chí đầu tư chưa có nên tạo sự lúng túng cho cơ quan quản lý;… Còn Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức mới thành lập nên chưa có nhiều nguồn lực vận động tài trợ cho hoạt động An sinh xã hội; các nội dung hoạt động cũng như xác định đối tượng chăm lo phải từng bước vừa làm vừa học hỏi nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các hoạt động;…

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận những kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức; đồng chí đề nghị Chi bộ Phòng giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức quan tâm công tác xây dựng Đảng; tất cả các trường học trên địa bàn TP Thủ Đức đều triển khai, thực hiện Nghị quyết số  98/2023/QH15; quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác đội, công tác thanh niên; nghiên cứu tham mưu Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ ngành Giáo dục và Đào tạo; rà soát lại những lĩnh vực mà Phòng giáo dục được ủy quyền để bổ sung vào quy chế làm việc của Chi bộ…

Đối với Trung tâm An Sinh xã hội TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị: cán bộ, viên chức Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần dấn thân của cán bộ làm công tác an sinh xã hội; xây dựng được lực lượng tình nguyện viên làm công tác vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho an sinh xã hội; rà soát lại quy chế làm việc của Trung tâm; phải thực hành công tác Đảng theo đúng quy định; đánh giá lại chức năng nhiệm vụ sau 1 năm thành lập và hoạt động để có đề xuất giải pháp cho UBND TP Thủ Đức…

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác Thành ủy Thủ Đức do đồng chí Phan Thị Kim Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc về kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM tại Chi bộ Phòng Y tế và Phòng Nội vụ TP Thủ Đức.

Đồng chí Phan Thị Kim Sinh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức phát biểu kết luận tại buổi khảo sát NQ98 tại Chi bộ phòng Nội vụ TP Thủ Đức. Đồng chí Phan Thị Kim Sinh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức phát biểu kết luận tại buổi khảo sát NQ98 tại Chi bộ phòng Nội vụ TP Thủ Đức.

Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Kỳ Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Võ Tấn Quan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND – UBND TP Thủ Đức…

Theo báo cáo, Chi bộ phòng Y tế TP Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung được UBND - Chủ tịch UBND Thủ Đức phân cấp, ủy quyền cho Trưởng phòng Y tế TP Thủ Đức thực hiện; chủ động rà soát các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết… của cơ quan giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 để kịp thời điều chỉnh, cập nhật, bổ sung thực hiện cho phù hợp với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2025...

Chi bộ Phòng Nội vụ đã lãnh đạo phòng Nội vụ tham mưu UBND TP Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức xem xét quyết định phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND các phường, Chủ tịch UBND các phường một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của UBND-Chủ tịch UBND TP Thủ Đức theo khoản 2, Điều 10, Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Đồng thời, tham mưu UBND TP Thủ Đức đề xuất UBND TP xem xét trình HĐND  TP quyết định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức; UBND TP xem xét, quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND TP Thủ Đức theo khoản 3, Điều 10, Nghị quyết số 98/2023/QH15; tham mưu xếp phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền của TP Thủ Đức...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thị Kim Sinh đề nghị Chi bộ Phòng Y tế và Phòng Nội vụ TP Thủ Đức tiếp tục hoàn thiện báo cáo trên cở sở các góp ý của thành viên đoàn công tác tại buổi khảo sát. Đồng chí yêu cầu các phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, phải rà soát quy chế làm việc của cơ quan, từ đó định hình ra quy chế làm việc của Chi bộ, xác định rõ nhiệm vụ từng khâu và phân công nhiệm vụ cụ thể trong mỗi khâu, thường xuyên quan tâm việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức của đơn vị trong công tác tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

Đình Quân - Chí Lộc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo