Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023

Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/5, Trung ương Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối tới điểm cầu tại 63 tỉnh, Thành đoàn.

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Khẳng định vai trò của thế trẻ trong giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương cho rằng: Những sản phẩm văn hóa trên không gian mạng đã và đang trở thành nguồn thông tin ngày càng phong phú và đa dạng xâm nhập sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là thanh thiếu nhi. Văn hóa phải thật sự trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ nhân dân, bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta từ sớm, từ xa.

Đồng chí Đặng Xuân Phương nhấn mạnh, thế hệ trẻ là đối tượng thụ hưởng nhiều nhất của các sản phẩm văn hóa, đồng thời là đối tượng có khả năng sáng tạo lớn nhất, tiềm năng nhất, đông đảo nhất tạo ra những sản phẩm văn hóa xuyên quốc gia mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ” nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021. Hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được gần 60 bài tham luận của các đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các nhà quản lý và tham mưu chính sách về văn hóa, công nghiệp văn hóa; các nhà hoạt động văn hóa trong nước và các chuyên gia nước ngoài; doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ; đại diện các tổ chức Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Tận dụng tối đa ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tổ chức Đoàn tiếp tục kiên trì đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Tận dụng tối đa ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, những giá trị văn hoá độc đáo, đặc sắc của dân tộc; về vị trí, vai trò của văn hoá đối với quá trình phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu TPHCM Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu TPHCM

Bên cạnh đó, cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”. Đồng thời, cần lan tỏa nhiều hơn nữa, đa dạng hơn nữa những câu chuyện đẹp, gương người tốt việc tốt, những giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần nhân ái, đoàn kết, thủy chung, yêu chuộng hòa bình của con người Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tổ chức Đoàn cần tập trung, nghiên cứu, xác lập các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, nhất là các ngành liên quan đến xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, trò chơi trực tuyến… Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần thường xuyên tham mưu với các cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội đầu tư hơn nữa cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu nhi được tham gia, được trải nghiệm, phát huy hết tài năng, năng khiếu.

Tại hội thảo, đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi xoay quanh 2 phần: “Biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng” và “OTT - Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sớm, từ xa”.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo