Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Hội nghị đại biểu nhà văn Việt Nam lão thành lần thứ I

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam cho biết sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu nhà văn Việt Nam lão thành lần thứ I tại Hải Phòng từ 30/9 đến 1/10/2023.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, vì số nhà văn cao tuổi chiếm tỷ lệ rất cao trong Hội nhà văn cùng với sự hạn chế điều kiện tổ chức, Hội nhà văn Việt Nam chỉ tổ chức được hội nghị đại biểu. Các nhà văn tham dự Hội nghị là những nhà văn có tuổi đời trên 70 tuổi, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà Nước về văn học nghệ thuật, giải thưởng của Hội Nhà văn hàng năm và một số giải thưởng uy tín khác. Đồng thời là những nhà văn là hội viên Hội nhà văn nhiều năm có đóng góp cho sự phát triển văn học và của Hội nhà văn. Số đại biểu tham dự hội nghị là 300 nhà văn. Hội nghị sẽ có phần tôn vinh 3 nhà văn có đóng góp quan trọng cho nền văn học Cách mạng và thúc đẩy sự phát triển của Hội Nhà văn: nhà văn Ma Văn Kháng (giải thưởng Hồ Chí Minh, nguyên Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam), nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (giải thưởng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam) và nhà thơ Hữu Thỉnh (giải thưởng Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam).

Hội nghị được tổ chức để nhìn lại những thành tựu và bài học kinh nghiệm sau 35 năm đổi mới văn học nước nhà; tăng cường đoàn kết, động viên toàn thể đội ngũ nhà văn phát huy trách nhiệm, mạnh mẽ đi vào đời sống, phấn đấu sáng tạo những tác phẩm lớn, có sức khái quát cao phản ánh sinh động, tầm cỡ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng sâu sắc xây dựng văn hóa, xây dựng con người. Đặc biệt xác lập sứ mệnh của Văn học trong việc giáo dục lịch sử dân tộc, gìn giữ và phát huy những vẻ đẹp văn hóa truyền thống góp phần làm ra phẩm giá con người Việt Nam. Hội nghị đánh giá những thành tựu to lớn của các nhà văn lão thành đối với nền văn học Việt Nam trong 50 năm qua. Đồng thời nhằm tôn vinh các thế hệ nhà văn đã cả đời đi theo Đảng trên con đường giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường trên mọi mặt cũng như xây dựng một nền văn học, văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghị tiếp tục khẳng định con đường văn hóa văn nghệ của Đảng trong từng giai đoạn của lịch sử đất nước và đặc biệt trong một thời đại mới. Từ đó xác lập con đường đi tới tương lai của các nhà văn ở các thế hệ tiếp theo và của nền văn học Việt Nam trong thời đại mới...

Hội nghị sẽ có những tham luận quan trọng của một số nhà văn lão thành tiêu biểu, có bản tổng quát những thành tựu to lớn của các nhà văn lão thành cho sự nghiệp phát triển văn học Việt Nam và góp phần quan trọng vào công cuộc chấn hưng văn hóa của Đảng, có phát biểu của đại diện nhà văn trẻ dối với các thế hệ nhà văn lão thành. Hội nghị sẽ Tổ chức đêm thơ, nhạc nhằm giới thiệu một số tác phẩm đi cùng năm tháng của các nhà thơ lão thành Việt Nam với tên gọi "Âm vang mùa Thu" nhằm dựng lên một phần đời sống thơ ca với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng tổ quốc và chấn hưng văn hóa…

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo