Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Học viện Cán bộ TPHCM có đủ tâm thế, điều kiện để “đi sau nhưng về đích trước”

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận Học viện Cán bộ TP đạt chuẩn mức 1.

(Thanhuytphcm.vn) – Tại buổi lễ đón Bằng công nhận Học viện Cán bộ TP đạt chuẩn mức 1 diễn ra ngày 18/9, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh, Học viện Cán bộ TPHCM vinh dự là đơn vị thứ 6 trong cả nước và là trường đầu tiên của khu vực phía Nam được công nhận chuẩn mức 1. Đây là thành tựu nổi bật của Học viện Cán bộ TPHCM, khẳng định vị thế, uy tín của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học…

Nhiều mô hình, cách làm tiêu biểu có sức lan tỏa

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, trong 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, viên chức của Học viện Cán bộ TPHCM luôn phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. “Đặc biệt là chỉ sau hơn 1 năm thực hiện Đề án (Đề án xây dựng Học viện Cán bộ đạt trường chính trị chuẩn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030), Học viện Cán bộ TP vinh dự được công nhận đạt chuẩn mức 1. Qua đánh giá, Học viện Cán bộ TP đến thời điểm này đã đạt đủ 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1 và quan trọng hơn nhiều chỉ tiêu đạt và vượt chuẩn mức 2. Có thể nói, những kết quả trường đạt được là rất nổi bật” – đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Học viện Cán bộ TPHCM là trường dẫn đầu cả nước về quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, với nhiều mô hình, cách làm tiêu biểu có sức lan tỏa đến các trường trong khu vực và cả nước. Đặc biệt, ngoài các chương trình bồi dưỡng truyền thống theo quy định, như Đối tượng 4, bồi dưỡng cấp ủy, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, Học viện Cán bộ TP đã làm rất tốt công tác xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và đa dạng hóa các chương trình bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn theo yêu cầu của địa phương. Xuất phát từ đặc thù của TPHCM, ngoài nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo Quy định 9, Học viện Cán bộ TP được Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy TPHCM giao nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học các ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Chính trị học, Quản lý nhà nước, Luật, Công tác xã hội. “Có thể thấy Học viện Cán bộ TP luôn khẳng định được bản sắc của trường Đảng; chức năng, nhiệm vụ mà Học viện triển khai luôn bám sát Quy định số 09; các nhiệm vụ về đào tạo đại học và sau đại học được Chính phủ giao cũng đã và đang được bảo đảm phát triển theo hướng đào tạo các ngành gắn liền lĩnh vực liên quan đến lý luận chính trị nhằm phục vụ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan trong hệ thống chính trị của TPHCM” – GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Học viện Cán bộ TPHCM cũng đã đạt được nhiều kết quả hết sức ấn tượng trong công tác nghiên cứu khoa học, với nhiều chỉ tiêu vượt chuẩn. Tổ chức được nhiều hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế. Là trường duy nhất có Tạp chí nghiên cứu khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm. Học viện Cán bộ TP là trường duy nhất xây dựng được“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đặt trong khuôn viên của Học viện tạo nên không gian sinh hoạt chính trị sâu rộng cho các thế hệ giảng viên, học viên và đội ngũ cán bộ của TP. Học viện Cán bộ là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức. Học viện Cán bộ là trường đầu tiên thực hiện cơ chế tài chính tự chủ chi thường xuyên 100%; tạo được thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức đến 1,8% hệ số lương cơ bản.

“Đạt được kết quả này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên về mọi mặt của Thành ủy, HĐND, UBND TP và sự phối hợp rất hiệu quả của các ban, sở, ngành. Sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đặc biệt, kết quả này đã thể hiện rõ sự  đoàn kết, thống nhất cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Học viện Cán bộ TP đã đồng lòng, quyết tâm đổi mới, tập trung xây dựng, triển khai từng bước theo lộ trình với nhiệm vụ cụ thể, khẳng định một cách nổi bật hơn, đúng với bản sắc văn hóa của trường Đảng tại TPHCM, khẳng định khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, giảng viên; cách làm sáng tạo, quyết liệt, đột phá và tập thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu" - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình.

Đủ tâm thế, điều kiện để “đi sau nhưng về đích trước”

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã nhấn mạnh đến một số bài học kinh nghiệm từ quá trình triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, từ sự thành công trong xây dựng trường chính trị chuẩn. Trong đó, để xây dựng trường chính trị chuẩn cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ, của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và hơn nữa là người đứng đầu. Cùng với đó là sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng và cách làm có kế hoạch, khoa học và có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động từ sớm, từ xa, chú trọng về chất lượng. Đây là vấn đề then chốt giúp các trường từng bước chuẩn bị, tích lũy và hội đủ các tiêu chí đạt chuẩn. Bên cạnh đó là bài học kinh nghiệm về phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện của các cơ quan có liên quan.

Đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, thời gian tới Học viện Cán bộ TPHCM cần kế thừa những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu phát triển để thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. Với quy mô hoạt động và tiềm lực hiện có Học viện Cán bộ TPHCM có đủ tâm thế, điều kiện để “đi sau nhưng về đích trước”, đạt chuẩn mức 2 trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sớm ban hành Đề án xây dựng Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 2 để Học viện Cán bộ có cơ sở thực hiện. “Hiện tại chúng ta mới xác định mục tiêu chuẩn mức 1. Tính đến thời điểm này, Học viện Cán bộ đã có nhiều chỉ tiêu đạt và chuẩn mức 2, do vậy cần quan tâm, chỉ đạo ở một yêu cầu mới cao hơn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chuẩn mức 2” – đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thành ủy TPHCM cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để Học viện Cán bộ TPHCM tiếp tục khẳng định rõ nét bản sắc trường Đảng của TP. Riêng đối với nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, Nhà nước, cần hướng mạnh vào những ngành thế mạnh của Học viện Cán bộ TP để xây dựng Học viện Cán bộ trở thành trung tâm đào tạo các chuyên ngành lý luận chính trị trình độ đại học, sau đại học; cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho Đảng và hệ thống chính trị, không chỉ cho riêng TP mà đây sẽ là cái nôi đào tạo cho cả nước, trước hết cho khu vực phía Nam…

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, được công nhận chuẩn mức 1 là bước phát triển quan trọng, rất tự hào, là nền tảng để Học viện Cán bộ phấn đấu đạt chuẩn mức 2, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị, Học viện Cán bộ TP tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt những thành tựu nổi bật của đơn vị trong thời gian gần đây, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của TPHCM và khu vực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị ngay từ bây giờ, Học viện Cán bộ TP chủ động rà soát những tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 2, sớm tham mưu Thành ủy TP ban hành đề án xây dựng chuẩn mức 2. Trong đó, tập trung để có chỉ đạo về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tham gia hoàn hiện nhiều vấn đề lý luận có tính dẫn dắt và chỉ đạo phát triển TP trong tầm nhìn tương lai. Quan tâm nhiều hơn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng... “Tôi tin tưởng rằng, Học viện Cán bộ sẽ là một trong những trường đầu tiên hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025” – đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo