Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới

Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Quốc Việt)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/12, Thành ủy TPHCM phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học phát triển Hợp tác xã (HTX) kiểu mới từ thực tiễn TPHCM. Tại hội thảo, đa số ý kiến đại biểu cho rằng, để kinh tế tập thể (KTTT), mô hình HTX phát triển, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống khung pháp lý liên quan, cũng như tổ chức, hoàn thiện bộ máy tổ chức, tạo điều kiện cho KTTT, HTX phát triển.

Thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực

PGS.TS Huỳnh Văn Hoàng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TPHCM cho rằng: Để KTTT, mô hình HTX kiểu mới phát triển, có hai vấn đề quan trọng cần phải thực hiện là xây dựng tổ chức, bộ máy quản lý HTX tốt, tìm các nhân tố để phát triển HTX; cũng như có chính sách hỗ trợ của Nhà nước để HTX tồn tại và phát triển.

Còn theo Th.S Lê Văn Cành, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn, để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác và các HTX ngành thủ công mỹ nghệ cần bảo đảm và phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân các HTX về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, phát triển kinh tế HTX phải lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu chính, chỉ khi nào xã viên, người lao động được chứng minh làm ăn hợp tác có hiệu quả hơn, lúc đó họ mới tự nguyện gắn bó với HTX.

Th.S Lê Văn Cành cũng cho rằng cần tuyên truyền, vận động để thu hút đông đảo sự tham gia của các hộ kinh tế cá thể tiểu chủ, các cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa, các chủ trang trại… vào các loại hình kinh tế hợp tác và HTX. Bên cạnh đó, trong đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác và HTX cần hết sức coi trọng các nguyên tắc, giá trị đạo đức của HTX, đặc biệt là nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, cùng có lợi của những thành viên tham gia, đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật, tiếp thị và mở rộng thị trường… cho các HTX.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX, các đại biểu cũng đề xuất Nhà nước cần rà soát và hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến KTTT, HTX. ThS Trần Ngọc Trường Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay hoặc ban hành Luật HTX nông nghiệp. Trước mắt đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành Nghị định về HTX nông nghiệp kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp, đặc biệt khuyến khích các HTX tham gia chặt chẽ trong chuỗi giá trị lúa gạo.

Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: Quốc Việt) Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: Quốc Việt)

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, đặc biệt là chính sách về cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tài chính - tín dụng, khoa học - công nghệ và thị trường. Mặt khác, có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ chức KTTT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và đối tượng thành viên là nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo.

Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM Trần Ngọc Hổ kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm ban hành quy trình, hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp; Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chính phủ sớm ban hành chính sách bảo hiểm nông nghiệp…

Nhận thức đúng về vị trí, vai trò của KTTT, mô hình HTX

Để quá trình đổi mới, phát triển KTTT đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho rằng, cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh hỗ trợ KTTT phát triển; trong đó trên cơ sở các chính sách hỗ trợ do Trung ương quy định, tỉnh, thành phố cần xây dựng các chính sách đặc thù, các giải pháp đột phá giúp KTTT phát triển. Song song đó, thường xuyên thực hiện củng cố, đổi mới KTTT, nhất là đổi mới HTX cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, tạo ra động lực mới trong từng HTX; đổi mới quản lý HTX theo hướng chuyển mạnh hoạt động sang hạch toán kinh doanh với mục tiêu đem lại lợi ích cho thành viên nhằm thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

ThS Trần Ngọc Trường Giang thì đề nghị, Chính phủ có định hướng, cho chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp và có cơ chế, nguồn vốn, bổ sung cho Quỹ để thực hiện việc bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ vốn, bổ sung vốn cho Quỹ để thực hiện bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ vốn tín dụng cho HTX theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh những quy định Nghị định số 193/2013/NĐ - CP của Chính phủ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nghị định của Chính phủ về hỗ trợ các ngành nghề ở nông thôn, nghị định giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch.

PGS.TS Ðoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: Quốc Việt) PGS.TS Ðoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: Quốc Việt)

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cho rằng: Để KTTT, mô hình HTX phát triển và hoạt động hiệu quả cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò của KTTT, mô hình HTX trong sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội; cần đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức trong toàn đảng, toàn hệ thống chính trị và nhân dân đúng, đủ về vị trí, vai trò của KTTT trong thời kỳ hiện nay, trong sản xuất, trong phục vụ đời sống nhân dân, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo môi trường hỗ trợ và tạo điều kiện cho phát triển KTTT và HTX; đồng thời phải có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thường xuyên, liên tục, nhất là ở cấp ủy cơ sở, mặt trận, đoàn thể; cơ quan quản lý nhà nước cần có những kiến nghị Bộ, ngành Trung ương đối với những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai Luật HTX chưa phù hợp, cũng như tuyên truyền đưa những chính sách đến với người dân; có chính sách hỗ trợ thực chất, sát thực tiễn, phù hợp với từng loại hình, từng khu vực và địa bàn đối với các HTX như vấn đề quản trị, quản lý điều hành, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, liên kết, liên doanh… Ngoài ra, mỗi người dân phải có thông tin đầy đủ về KTTT, HTX để từ đó chính người dân quyết định và tham gia phát triển loại hình kinh tế này.  

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Các tham luận và ý kiến đại biểu nêu ra tại hội thảo có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Qua đó, giúp khỏa lấp các khoảng trống về nhận thức, khẳng định thêm những nhận thức đã có và gợi mở những vấn đề tiếp tục tư duy trong thời gian tiếp theo. Đối với vấn đề rộng, khó, phức tạp như xây dựng HTX cần có chế định của các quy luật về kinh tế thị trường; nhà nước; tính xã hội, tính nhân văn. 

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo