Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Hệ thống Mặt trận huyện Cần Giờ tích cực vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Ngô Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm) - Sáng 3/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cần Giờ tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn đã đến dự.

6 tháng đầu năm, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; vai trò, vị thế của Ban Thường trực tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Cụ thể, MTTQ huyện đã huy động các nguồn lực ủng hộ Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ các nhu cầu về nhà ở, phương tiện sinh kế, học bổng khuyến học, khuyến tài, trợ giúp đột xuất giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Qua đó, đã xây mới 1 căn nhà tình nghĩa, 28 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột 157 căn, 246 phương tiện phương tiện sinh kế, 3.436 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, 22 sổ sổ tiết kiệm...

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng mô hình “Mỗi tổ chức thành viên, mỗi xã, thị trấn, mỗi khu dân cư thực hiện 01 công trình bảo vệ môi trường, an sinh xã hội”. Theo đó, các đơn vị, cá nhân chọn nội dung đăng ký thực hiện cụ thể, thiết thực, gắn liền với việc bảo vệ môi trường và gắn với nhu cầu cuộc sống của hộ gia đình; đặc biệt quan tâm, chú trọng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và các em mồ côi do đại dịch với các hoạt động như: sửa chữa, chống dột, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ phương tiện nghe nhìn, đỡ đầu học sinh, sinh viên, các khu dân cư, các tuyến đường...

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Thanh Sơn đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống MTTQ huyện Cần Giờ trong các hoạt động thời gian qua; đồng thời, yêu cầu Ủy ban MTTQ huyện cần tích cực vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận nhằm chăm lo đời sống người dân tốt hơn, tạo việc làm, từng bước thoát nghèo, tăng hộ khá; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo để cùng thực hiện công tác vận động, tuyên truyền để phát triển kinh tế - xã hội huyện. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt giám sát cán bộ, công chức trong công tác phục vụ nhân dân…

Hội nghị đã hiệp thương thống nhất Chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; hiệp thương thay thế nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cần Giờ nhiệm kỳ (2019 - 2024); hiệp thương Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và hiệp thương Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với bà Võ Thị Kim Thắm.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban MTTQ huyện đã khen thưởng các đội đạt thành tích cao trong Cuộc thi “Tìm hiểu các Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Minh Châu


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo