Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Giải pháp xây dựng hệ giá trị thanh niên Saigon Co.op trong thời kỳ hội nhập

Đoàn viên Saigon Co.op tham gia Chương trình bán hàng lưu động "Đưa hàng Việt về nông thôn" phục vụ người dân tại Công viên làng hoa Gò Vấp trong dịp Tết Tân Sửu 2021

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội…”.

Từ lời dặn dò của Người, mẫu hình thanh niên thời đại mới được xây dựng và chuẩn hóa là quy chuẩn chung để hàng triệu thanh niên cùng hướng đến, cùng rèn luyện. Với thanh niên TPHCM ngày nay, đó là 4 cặp giá trị: Yêu nước - Khát vọng, Đạo đức - Trách nhiệm, Tri thức - Sáng tạo, Năng động - Văn minh. Theo đó, các cấp ủy đảng trong thời gian qua đều quan tâm chỉ đạo tổ chức đoàn thực hiện.

Riêng đối với đoàn viên thanh niên Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), Ban Thường vụ Đoàn đã vận dụng, tổng hợp 4 cặp giá trị thành 2 giá trị lớn để đoàn viên thanh niên cùng rèn luyện, phấn đấu; đó là 2 giá trị “giỏi nghề - yêu đơn vị”.

“Giỏi nghề” là phải xây dựng cho mình “trách nhiệm” cao với công việc, phải không ngừng rèn luyện “tri thức” để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, phải không ngừng “sáng tạo” để tìm kiếm những giải pháp mới, cách làm mới nâng cao hiệu quả công việc phụ trách, phải thật sự “năng động” để hiểu và nắm bắt công việc, thị trường, yêu cầu của xã hội…

“Yêu đơn vị” là luôn giữ cho mình “đạo đức” trong sáng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, khiêm tốn, biết giữ chữ tín trong phục vụ khách hàng và vì đơn vị phát triển, đó là “khát vọng” đóng góp và xây dựng Saigon Co.op ngày càng lớn mạnh, giữ vững vị trí nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam và là thương hiệu bán lẻ được tin yêu của mọi người dân, đó là tác phong, hành xử, giao tiếp “văn minh”, xây dựng và bảo vệ văn hóa doanh nghiệp, tích cực giữ gìn nếp sống văn minh đô thị và vận động người khác thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Saigon Co.op là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu của Việt Nam với nhiều chính sách vì cộng đồng, vì xã hội, là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; do đó, khi “yêu đơn vị” là đã thể hiện rõ tinh thần “yêu nước” bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất của đoàn viên, thanh niên đơn vị kinh tế tập thể.

Từ Cuộc vận động mẫu hình thanh niên Saigon Co.op “giỏi nghề - yêu đơn vị”, trong các năm qua, Đoàn Saigon Co.op đã phát động và triển khai nhiều phong trào, hoạt động, nhiều giải thưởng như: “Thanh niên tiên tiến Saigon Co.op làm theo lời Bác”, “Nhân viên Saigon Co.op trẻ, giỏi, tận tâm”, “Nhân viên thu ngân kiểu mẫu”, “Mậu dịch viên trẻ giỏi” để mẫu hình thanh niên Saigon Co.op được lan tỏa, nhân rộng và đạt kết quả tốt nhất. Từ đó, tạo động lực cho mỗi bạn rèn luyện, phấn đấu, nâng cao được tinh thần học tập lẫn nhau, nâng cao hơn lòng yêu nghề, lòng trung thành, gắn bó với đơn vị.

Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến Saigon Co.op làm theo lời Bác năm 2020 Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến Saigon Co.op làm theo lời Bác năm 2020

Từ năm 2010 đến nay, định kỳ hằng năm, Đoàn Liên hiệp đã xin chủ trương Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc cuộc vận động, có những mô hình, giải pháp hay tại đơn vị. Đoàn Liên hiệp đều tiến hành tổ chức “Liên hoan thanh niên tiên tiến Saigon Co.op làm theo lời Bác”. Đến nay, đã có 866 cá nhân với 1.278 lượt tuyên dương trên 4 lĩnh vực như: 753 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 318 gương “Nhân viên Saigon Co.op trẻ - giỏi - tận tâm”, 94 gương “Thu ngân kiểu mẫu” và 113 gương “Mậu dịch viên trẻ - giỏi” từ các cơ sở đoàn trực thuộc, đại diện cho hơn hơn 5.000 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt và công tác tại đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác nhân rộng điển hình sau các hoạt động tuyên dương cũng được Ban Thường vụ Đoàn Saigon Co.op quan tâm thực hiện bằng những việc làm cụ thể và thiết thực tại đơn vị, đơn cử như: tổ chức cho các gương điển hình đến hỗ trợ các đơn vị mới khai trương, các đơn vị có lượng khách hàng đông; tổ chức cho các gương điển hình thực hiện công việc tại các đơn vị hỗ trợ theo đúng chức danh nhằm làm gương cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị được hỗ trợ; tạo ra các diễn đàn nhỏ, giao lưu dưới dạng trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn giải pháp cho nhân viên các tổ, ngành hàng tại đơn vị, với mục đích giúp nhân viên tại chỗ tháo gỡ các khó khăn, áp dụng được các mô hình, giải pháp tiến bộ góp phần tăng hiệu quả công việc; thành lập diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo trẻ” nhằm phát huy các ý tưởng sáng tạo của các gương điển hình tiêu biểu trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào đoàn, làm tiền đề để có những điều chỉnh nâng cao chất lượng công tác đoàn và đóng góp những sáng kiến, công trình mới cho công tác kinh doanh của đơn vị kinh tế bán lẻ.

Hằng năm, tuổi trẻ Saigon Co.op đã đóng góp hơn 4.000 ý tưởng trên cổng thông tin ý tưởng của Thành đoàn TPHCM, tham gia hàng trăm sáng kiến cải tiến trong công việc tại đơn vị.

Từ nhiều phong trào, hoạt động được triển khai thực hiện, đã làm đậm nét mẫu hình thanh niên Saigon Co.op. Từ đó, vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn đã được nâng cao, thể hiện rõ nét tính xung kích, sáng tạo, dấng thân của tuổi trẻ đơn vị kinh tế hợp tác xã Saigon Co.op trong thời kỳ hội nhập.

Ngoài vai trò tạo điều kiện của tổ chức đoàn và các cấp ủy đảng, dĩ nhiên mỗi đoàn viên thanh niên cần phải luôn tập trung rèn luyện, tu dưỡng tốt 4 cặp giá trị Yêu nước - Khát vọng, Đạo đức - Trách nhiệm, Tri thức - Sáng tạo, Năng động - Văn minh, để thanh niên thực sự trở thành lực lượng vừa “hồng”, vừa “chuyên”, xứng đáng trở thành đội ngũ kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Lê Thanh Tú


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo