Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Đổi mới, linh hoạt trong phương pháp tổ chức kiểm tra, giám sát của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và Quy định phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị phối hợp năm 2022. Đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Trong toàn đảng bộ huyện có 90 tổ chức đảng và 301 đảng viên được kiểm tra, giám sát chuyên đề. Qua kiểm tra, giám sát yêu cầu thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 159,4 triệu đồng chi sai quy định. Bên cạnh đó, cũng đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên; thông báo phê bình, nghiêm khắc phê bình đối với 6 tổ chức và 13 đảng viên có vi phạm những điều đảng viên không được làm; trong thực thi nhiệm vụ; rèn luyện đạo đức, lối sống...

Công tác phối hợp giữa các ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát; công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, xử lý thông tin phản ánh từ 4 nguồn theo Quy định số 1374-QĐ/TU được thực hiện đúng quy định; việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục theo quy định. Công tác theo dõi việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kết quả giám sát được thực hiện thường xuyên.

Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Giờ được công nhận đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua IV, 5 huyện ngoại thành; ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ cơ sở thực hiện tốt các nội dung thi đua trong ngành kiểm tra của Đảng, có 7/15 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; 11/15 chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022, đồng chí Lê Minh Dũng yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng phải tập trung quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Năm 2023, phát huy hiệu quả thực hiện công tác phối hợp giữa các ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, đổi mới, linh hoạt trong xác định nội dung, đối tượng và phương pháp tổ chức kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh theo Quy định 1374; kịp thời giải quyết các thông tin đơn thư tố cáo, phản ánh, tránh để kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm công tác xây dựng ngành, chủ động kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra khi có thay đổi, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng.

Đồng chí Lê Minh Dũng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, phát sinh dư luận, gây bức xúc trong xã hội. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh đảng viên vi phạm hoặc giải tỏa dư luận nếu đảng viên không có vi phạm.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen đến 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và Quy định phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị phối hợp năm 2022.                                         

Nguyễn Thành An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo