Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xậy dựng ngành Hải quan thật sự trong sạch, liêm chính

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/1, Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP; Đinh Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP.

Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2022 là Đảng bộ Cục Hải quan TP đã lãnh đạo công tác chuyên môn về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Theo đó, lần đầu tiên, Cục Hải quan đạt kỷ lục chưa có tiền lệ là hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước 2 tháng. Chỉ trong 10 tháng, Cục Hải quan TP đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2022 với số thu 116.892 tỷ đồng, đạt 100,34% dự toán pháp lệnh được giao.

Cũng trong năm, Cục Hải quan TP đã tập trung công tác triển khai các quy định, quy trình, thủ tục hải quan, tổ chức xây dựng các kế hoạch, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiên, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các dòng chảy thương mại, chuỗi cung ứng diễn ra trên địa bàn quản lý, quản lý chặt chẽ các khâu nghiệp vụ trước và sau thông quan. Đảng bộ Cục Hải quan cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực; tạo nguồn nhân lực trẻ, bảo đảm tính kế thừa và đáp ứng yêu cầu hải quan thông minh, chuyển đổi số.

Năm 2023, Đảng ủy Cục Hải quan tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo công tác chuyên môn, thu đạt chỉ tiêu pháp lệnh năm 2023 là 145.800 tỷ đồng; lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý, chống buôn lậu thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền cạnh tranh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch, triệt để tiết kệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Hải quan TP trong năm 2022, qua đó đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của TP. Bên cạnh đạt vượt chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận, Đảng bộ Cục Hải quan đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò của chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Đảng bộ Cục Hải quan TP chú trọng thực hiện chủ đề năm 2023 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP; thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan tiến tới hoàn thành mục tiêu Hải quan số, Hải quan thông minh. Tăng cường kiểm sóat chặt chẽ địa bàn, chủ động phát hiện đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận hành trái phép ma túy, qua địa bàn. Chú trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phiền hà sách nhiễu, tiêu cực gắn với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Đinh Ngọc Thắng tặng giấy khen và hoa chúc mừng tập thể và cá nhân Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Đinh Ngọc Thắng tặng giấy khen và hoa chúc mừng tập thể và cá nhân

Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; xậy dựng trong toàn ngành thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác cản bộ; có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Siết chặt kỹ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức viên chức. đề xuất chính sách đặc thù của ngành để phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào sự phát triển chung của TP và đất nước.

Dịp này, Đảng ủy Cục Hải quan TP khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu năm 2022.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo