Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Đảng ủy Quân khu 7 sơ kết 5 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dệt May 7.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/8, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 425 ngày 18/5/2017 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 1170 ngày 5/8/2017 của Đảng ủy Quân khu về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân khu đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ưởng Đảng, Tư lệnh Quân khu;…

Trong 5 năm qua, nét nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 425 là Quân khu tiến hành chặt chẽ việc rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định và điều chỉnh, đăng ký lại ngành nghề của các doanh nghiệp, tập trung vào hoạt động dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, cảng quốc phòng, dệt-may, xăng dầu, khai thác đá; chuyển đổi mô hình hoạt động các doanh nghiệp sang hình thức công ty mẹ - công ty con theo Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; kịp thời kiện toàn tổ chức biên chế sau sắp xếp, cổ phần hóa.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị

Kết quả, các doanh nghiệp Quân khu từng bước cơ cấu lại quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, quản lý lao động theo hướng quản trị nhân lực hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Quân khu sau sắp xếp, đổi mới giữ được ổn định và phát triển. Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bền vững; bảo đảm tốt việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động…

Những năm tới, Đảng ủy Quân khu yêu cầu các doanh nghiệp Quân khu quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện. Tích cực triển khai sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy các doanh nghiệp Quân khu phù hợp với mô hình cấu trúc lại phương án sáp nhập, chuyển giao, yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Quan tâm thu hút, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, mở rộng liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp đối tác.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng dự hội nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng dự hội nghị

Đồng thời, tăng cường quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, tiết kiệm chống lãng phí và chăm lo tốt đời sống người lao động. Sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng pháp luật, ổn định và lành mạnh, mang lại lợi nhuận cao, nộp ngân sách đầy đủ, tăng thu nhập cho người lao động. Thường xuyên kiện toàn củng cố cấp ủy, gắn với nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đoàn kết thống nhất cao, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Thế Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo